– Policijska stanica Bos.Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

09,25 sati Bos.Krupa ul.1 BKB ispred ugostiteljskog objekta bistro kod Merzeta narušavanje javnog reda i mira naročito drskim ponašanjem i nepoduzimanjem mjera za održavanje javnog reda i mira i neprijavljivanjem narušavanja PS javnog reda i mira.Prekršajni nalog na 1 lice.18,30 sati Gornja Ljusina narušavanje javnog reda i mira fizičkim napadom i naročito drskim ponašanjem Prekršajni nalog na 1 lice.U 09,30 sati Bos.Otoka ul.Otočkih heroja saobraćajna nezgoda – udar put.motornog vozila u pješaka.1 lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.U 15,15 sati Bos.Otoka ul.Podmračaj saobraćajna nesreća – udar NN vozila u parkirano put.motorno vozilo.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Po pronalsku NN vozača biće uručen prekršajni nalog.U 17,40 sati Hodžinac saobraćajna nesreća – udar traktora u ogradu.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen. Prekršajni nalog na 1 lice.

– Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu je imala intervenciju na dojavu o požaru u 12,26 sati Veliki Radić požar niskog raslinja oko 5 dunuma.Požar ugašen u 14,00 sati.

– Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopštava da je u proteklom periodu pregledala 3 7 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 2 lica. Na porodilištu nije bilo prinova..

– JKP “10. Juli” Bos. Krupa saopštava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 07,30 do 09,00 sati prekid u isporuci vode u naselju Crkvina.Radovi na vodovodnoj mreži.

– Elektro-distribucija izvještava da isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu je zadovoljavajuća. Danas nema planiranih prekida u isporuci električne energije.

– Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusi saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvijao po redu vožnje.

– Službe za održavanje puteva na području općine Bosanska Krupa obavještavaju:

Sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne , uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, te se saobraćaj na svim putnim pravacima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na manje osipe kamenja na kolovoz mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na prevojima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 06,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 15 C , vlažnost zraka 54,9% dok je vodostaj rijeke Une iznosio 73 cm (NV).

KOMENTARI:
Loading...