– Policijska stanica Bos.Krupa obavještava da su u proteklom zabilježili slijedeće:

U 20,15 sati Bos.Krupa ulKrušnička narušavanje javnog reda i mira izazivanje osjećaja ugroženosti sigurnosti da će napasti na njegov život i tijelo od strane 2 lica. Prekršajna prijava na 2 lica.

– Vatrogasna jedinica  izvještava da nije imala intervencija ni dojava o požaru.

– Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopštava da je u proteklom periodu pregledala 30 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 1 lice. Na porodilištu nije bilo prinova

– JKP “10. Juli” Bos. Krupa saopštava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas od 08,00 do 11,00 sati prekid u isporuci vode u ul. Prvomajska od 0830 do 10,00 sati u ul. Otočkog bataljina i Mujagići. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži. Od 08,30 do 11,00 sati Ljusina. Radovi na vodovodnoj mreži

– Elektro-distribucija izvještava da isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu je zadovoljavajuća. Danas nema planiranih prekida u isporuci električne energije.

– Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusi saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvijao po redu vožnje.

– Službe za održavanje puteva na području općine Bosanska Krupa obavještavaju:

Sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne , uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, te se saobraćaj na svim putnim pravacima odvija po mokrim i klizavim kolovozima. Upozorenje na manje osipe kamenja na kolovoz mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na prevojima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 06,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 18 C , vlažnost zraka 54,7% dok je vodostaj rijeke Une iznosio 51 cm (NV).

KOMENTARI:
Loading...