– Policijska stanica Bos.Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 13,30 sati, Bos.Krupa ul. Pazadžik, Krivično djelo-nasilje u porodici od strane 1 lica. Lice lišeno slobode i zadržano. Izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjemom krivičnom djelu.

U 00,50 sati, Bos. Krupa Lipik saobraćajna nesreća – slijetane put. motornog vozila s kolovoza. Materijalna šteta. Uviđaj izvršen. Prekršajni nalog na 1 lice.

– Vatrogasna jedinica  izvještava da nije imala intervencije niti dojava o požaru.

– Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopštava da je u proteklom periodu pregledala 36 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 3 lica. Na porodilištu nije bilo prinova..

– JKP “10. Juli” Bos. Krupa saopštava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 7,30 do 13,00 sati prekid u isporuci vode u ul. Hodžinac. Sanacija kvara na vodovonoj mreži.

– Elektro-distribucija izvještava da isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu je zadovoljavajuća. Danas nema planiranih prekida u isporuci električne energije.

– Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusi saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvijao po redu vožnje.

– Službe za održavanje puteva na području općine Bosanska Krupa obavještavaju:

Sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne , uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, te se saobraćaj na svim putnim pravacima odvija po mokrim i klizavim kolovozima. Upozorenje na manje osipe kamenja na kolovoz mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na prevojima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 06,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 17 C , vlažnost zraka 44,6% dok je vodostaj rijeke Une iznosio 51 cm (NV).

KOMENTARI:
Loading...