– Policijska stanica Bos.Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 08,25 sati Bos.Krupa ul.511 Slavne krivično djelo – teška krađa.1 lice lišeno slobode i zadržano. Nakon kompletiranja predmeta izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom krivičnom djelu.

– Vatrogasna jedinica izvještava da nije ima intervencija niti dojava o požaru.

– Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopštava da je u proteklom periodu pregledala 3 1 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 1 lice. Na porodilištu nije bilo prinova..

– JKP “10. Juli” Bos. Krupa saopštava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas prekid u isporuci vode od 08,00 do 10,00 sati u ul.Branilaca grada i od 11,00 do 13,00 sati u ul.Bihaćka.Sanacija kvara na vodovodnoj mreži..

– Elektro-distribucija izvještava da isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu je zadovoljavajuća. Danas nema planiranih prekida u isporuci električne energije.

– Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusi saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvijao po redu vožnje.

– Službe za održavanje puteva na području općine Bosanska Krupa obavještavaju:

Sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne , uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, te se saobraćaj na svim putnim pravacima odvija po mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na manje osipe kamenja na kolovoz mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na prevojima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 06,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 14 C , vlažnost zraka 91,2% dok je vodostaj rijeke Une iznosio 74 cm (NV).

KOMENTARI:
Loading...