– Policijska stanica Bos.Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 19,45 sati Pištaline lokalni put, narušavanje javnog reda i mira naročito drskim ponašanjem od strane 4 lica. Prekršajni nalog na 4 lica.U 12,35 sati Krivodol na putu R-402,saobraćajna nesreća – slijetanje put.motornog vozila s kolovoza.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen. Prekršajni nalog na 1 lice.U 17,15 sati Bos.Krupa ul.Unska,saobraćajna nesreća – slijetanje put.motornog vozila s kolovoza.1 lice zadobilo lakše tjelesne povrede.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen. Prekršajni nalog na 1 lice.

– Vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu nije imala intervencija ni dojava o požaru.

– Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopštava da je u proteklom periodu pregledala 3 5 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 2 lica . Na porodilištu nije bilo prinova..

– JKP “10. Juli” Bos. Krupa saopštava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas nama prekida u isporuci vode .

– Elektro-distribucija izvještava da isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu je zadovoljavajuća. Danas nema prekida u isporuci električne energije.

– Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusi saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvijao po redu vožnje.

– Službe za održavanje puteva na području općine Bosanska Krupa obavještavaju:

Sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne , uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, te se saobraćaj na svim putnim pravacima odvija po mokrim i klizavim kolovozima. Upozorenje na manje osipe kamenja na kolovoz mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na prevojima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 06,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 10 C , vlažnost zraka 89,2% dok je vodostaj rijeke Une iznosio 150 cm (NV).

KOMENTARI:
Loading...