Općinska izborna komisija u Bosanskoj Krupi poziva sve političke stranke da učestvuju na izborima za članove Savjeta mjesnih zajednica u Bosanskoj Krupi koji će biti održani 13. juna po sljedećim rogovima aktivnosti:

IZBORI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
OPĆINE BOSANSKA KRUPA 2015.

AKTIVNOST KRAJNJI ROK
Podnošenje kandidatura za članove Savjeta MZ Zaključno sa13.05.2015
Određivanje broja i lokacija  biračkih mjesta Zaključno sa15.05.2015
Potvrđivanje liste kandidata za članove SavjetaMZ Zaključno sa25.05.2015
Žrijebanje listi kandidata na glasačkom listiću  28.05.2015
Utvrđivanje konačne liste kandidata za članoveSavjeta MZ Zaključno sa01.06.2015.
Imenovanje biračkih odbora i mobilnog tima za provođenje izbora za članove Savjeta MZ Zaključno sa04.06.2015.
Oglašavanje kandidatskih listi za članove Savjeta MZ putem oglasnih ploča u MZ i putem web stranice Općine Bosanska Krupa,  Zaključno sa08.06.2015.
Aktivnosti za evidentiranje osoba koje su usljed bolesti ili invalidnosti vezane za svoje domove Od  25.05 do 08.06.2015
Aktivnosti za akreditovanje posmatrača na izborima za članove Savjeta MZ 08.06.2015
Obuka biračkih odbora i mobilnog tima 06.06.2015
Isporuka izbornog materijala 12.06.2016.
Dan izbora 13.06.2015.

 

KOMENTARI:
Loading...