23.5 C
Bosanska Krupa
Srijeda | 10. Augusta 2022.

Intervju – Zaharije Mesić, kandidat za Skupštinu USK-a

Prije svega predstavite se?

Zovem se Mesić Zaharije. Rođen sam 05.03.1967. godine u Bosanskoj Krupi gdje sam i završio osnovnu školu, srednju medicinsku u Bihaću a višu medicinsku 1991. u Sarajevu.
Prije izbijanja agresije na BiH aktivno se uključujem u njenu odbranu kao pripadnik Patriotske lige a onda kod izbijanja oružane agresije u Armiju BiH. Cijeli rat sam proveo u borbenim jedinicama 511 Sbb ,1.brtskog bataljona kao komandir sanitetske desetine ,1993. god činovan u čin potporučnika, lakše ranjavan u području Arapuše. Za svoje nesebično zalaganje i doprinos u Armiji B i H lično pohvaljivan od strane generala Atifa Dudakovića.

Po završetku agresije zapošljavam se u Domu Zdravlja u Bosanskoj Krupi gdje i danas radim. Vijećnik u OV Bosanska Krupa. Oženjen sam i otac 4 djece.

Kako ocjenjujete trenutno stanje u Bosanskoj Krupi, kako u USK-a a kako u Federaciji?

Stanje u Bosanskoj Krupi se može ocijeniti kao blago pozitivno gledajući na kompletnu situaciju na USK -u,Federaciji i državi. U ovakvoj jednoj anarhičnoj situaciji koja vlada u kompletnom društvu i u svakom segmentu onda se stanje kod nas može zaključiti onako kako sam i rekao. Svaka opština je prepuštena sama sebi i svojoj borbi unutar Kantona i Federacije. Bosanska Krupa se zahvaljujući i nama Demokratskoj fronti koja sa 4 vijećnika u OV čini većinu nedozvoljavajući da se život i rad u opštini zaustavi ili nazaduje jel to nama kao ozbiljnoj političkoj stranci nije strategija. Želimo da sredinu u kojoj živimo i radimo poboljšavamo i unapređujemo u svim segmentima a ponajviše u naporu da se otvore nova radna mjesta i na taj način zaustavi egzodus naše omladine i stručni kadrova iz svih oblasti.Ponosimo se sa tim da smo dio pozitivnih tokova koji se odvijaju u Bos. Krupi, a kako sam već i istakao što se tiče Kantona i Federacije tu se sve može opisati u nekoliko riječi a to je “Dabogda ova vlast više nikad nebila u poziciji da uništava sopstveni narod”

Šta treba popraviti u našoj zajednici?

U našoj zajednici bih volio da se poprave prije svega među ljudski odnosi i tolerancija.Da se poštuju različita mišljenja i da se uvažavamo na jedan kulturan i dostojanstven način.

Gdje vidite prostor za nova zapošljavnja, rast i izgradnja u Bosanskoj Krupi?

Za nova zapošljavanja vidim u strategiji razvoja koju smo usvojili a odnosi se na popunjavanju poslovnih zona sa stranim i domaćim ulagačima kao i otvaranje novih poslovnih zona koje će se kvalitetno iskoristiti i otvoriti nova radna mjesta. Moralo bi se dosta uložiti truda u pokušaju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje mada se u tom segmentu dešavaju čudne stvari da ljudi krenu u velika ulaganja u proizvodnju,malina ,kormišona i ostalih kultura i onda poslije toga sve propadne što je totalno poražavajuće a zbog toga što se nema nikakve strategije od vrha države pa do Kantona

Radite u Domu zdravlja, kakav je zdravstveni sistem u Bosanskoj Krupi i kantonu?

Zdravstveni sistem je u jako teškom stanju ,mi kao medicinsko osoblje smo nemoćni da šta promijenimo jel zdravstvo se vodi u političkim krugovima i totalno neprofesionalno i aljkavo.Sve zdravstvene ustanove su na rubu rada jel u njih osnivač (KANTON)nikad nije uložio ni jedne marke niti za opremu a niti za bilo kakvu rekonstrukciju. Možemo da zaključimo da je obostrano nezadovoljstvo prisutno u zdravstvu i pacijenata i medicinskog osoblja.

Da li možete predstaviti vaš izborni plan?

Izborni plan Demokratske fronte ogleda se u jednoj strategiji koja se mora sprovesti što brže i dugotrajnije. Plan 18-22 kojeg su razradili najbolji stručnjaci iz svih oblast a koji se nisu vodili politikom nego strukom .
Svako naše djelovanje će se bazirati na političkoj borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Svi mi zaslužujemo ista prava i šansu za ostvarenje životnih ciljeva.
U našoj domovini se ne osjećamo sigurno, jer nam prijete izvana i iznutra a institucije nas ne štite. Odlaze nam mladi ljudi i to moramo spriječiti ojačavanjem stubova sigurnosnog sistema u našoj državi uz savez s dokazanim prijateljima naše zemlje.
DF USK takođe ima svoj izborni program, pod nazivom, Pobjedniški USK za pobjedničku BiH:
-Radit ćemo na stvaranju što povoljnijeg ambijenta za privlačenje, kako domaćih tako i stranih investicija, a sve sa ciljem zaustavljanja odlaska, prevenstveno mladih sa područja Unsko-sanskog kantona.
Donijet ćemo zakon o poslovnim zonama u saradnji sa svim općinama na prostoru USK-a te njihov razvoj depolitizirati.
-Staviti u funkciju zakon o javnom i privatnom partnerstvu donošenjem potrebnih podzakonskih akata.
-Osnovat ćemo poslovni centar i inkubator za mlade poduzetnike informatičare kroz podršku radu Razvojne agencije USK-a
-Projekat ZU Lječilište Gata – izgraditi novi projekat, te proširiti kapacitete.
-Završiti projekat aerodroma u Bihaću.
-U saradnji sa višim nivoima vlasti raditi na završetku projekta brze ceste (Grmuško-srbljanski plato – Bihać-Bosanska Krupa), raditi na realizaciji decenijskog projekta brze ceste Bihać – Velika Kladuša sa zaobilaznicama u Cazinu i Bihaću
-Unaprijedit ćemo turizam kroz proširenje „Nacionalnog parka Una“ na područje grada Cazina i općine Bosanska Krupa sa ciljem stvaranja jedinstvene turističke ponude od Martin Broda do Bosanske Otoke.
-Riješiti problem migranata uz pomoć budućeg člana Predsjedništva BiH Željka Komšića: zaustaviti dolazak migranata u BiH, prebaciti ih u EU, žene i djecu smjestiti u prihvatne centre koji već postoje u BiH.
-Pokrenut ćemo pogram pomoći pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom i boraca u saradnji sa lokalnim privrednicima.
-Objavit ćemo registar boraca u USK.-a
-Omogućit penzionerima da koriste banjske kapacitete u Lječilištu Gata bez korupcije i selektivizma na političkoj i rodbinskoj bazi.
-Podržati rad javnih kuhinja u USK-a.
Pobjedničko zdravstvo za pacijenta POBJEDNIKA:
-Obezbijedit ćemo normalan rad Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“, dovršetak sanacije bolnice i operacionih sala.
-Hitno kreiranje strategije za razvoj zdravstva USK na bazi realnih pokazatelja.
-Analizirat ćemo i javno prikazati stanje u zdravstvu USK.-a.
-Kreirat ćemo PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE u zdravstvu USK
-Osnovat ćemo Centar za umjetnu oplodnju USK u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“.
-Unaprijedit ćemo status medicinskog osoblja, tehničara, sestara i pomoćnog osoblja u zdravstvu.
AKTIVNO PODRŽATI BORBU PROTIV KORUPCIJE
Pobjednička politika obrazovanja, nauke i sporta
-Uključiti akademsku zajednicu u procese planiranja i razvoja USK
-Revidirati rad Pedagoškog zavoda i svih obrazovnih institucija u USK.
-Upravne i nadzorne odbore škola depolitizirati tako da ih biraju roditelji i nastavnici.
-Uvesti Njemački jezik, Engleski jezik i Informatiku kao predmete koji će se izučavati svaki dan po 1 čas.
-Osnovati Centar za razvoj djece sa poteškoćama na nivou USK.
-Osnovati kolegij prosvjetnih radnika koji će kreirati jedinstvenu udžbeničku politiku na prostoru USK.
-Stipendirati učenike i studente na osnovu OCJENA.
-Depolitizirati Univerzitet u Bhaću.
-Analizirati rad Univerziteta i javno predstaviti.
-Izgradit ćemo Studentski dom kroz javno privatno partnerstvo.
-Uključiti studente u razvoj turizma USK.
Pobjednička politika za stvaranje pobjednika u sport
-Finansirati ćemo samo sportske kolektive sa rezultatom.
-Depolitizirati sportski savez USK.
Uvrstiti sportske kolektive u zakon o javnom privatnom partnerstvu, te podstaknuti razvoj sporta na bazi tržišta i rezultata.
-Podržati međunarodna sportska takmičenja u USK.
-Spriječiti diskriminaciju u sportu.
-Javno promovisati bavljenje sportom.
-Omogućiti posebne stipendije za talente u sportu.
Pobjednička kutlura za kulturniji USK
-sufinansirati ćemo obnovu i revitalizaciju nacionalnih spomenika i starih objekata:
a) staviti u funkciju ostvarivanja prihoda stare gradove, nacionalne spomenike i sve kulturološke znamenitosti u USK (Stari Grad Ostrožac, kuća Nurije Pozderca, Stari Grad Bužim, Bosanska Krupa, Ada Bosanska Krupa, Kula Radetina, Kula Todorovo, Vrnograč i dr.).
b)Osigurati edukaciju učenika i posjetu svim spomenicima na prostoru USK.
c)Povezati radnike u kulturi, prosvjeti i turizmu radi efikasnijeg očuvanja i razvoja turizma i kulture.
d)Promovisat ćemo intelektualno stvaralaštvo i zaštitu intelektualnog vlasništva.
Ovo je samo jedan dio našeg programa kojeg sam pokušao da iznesem.

Ukoliko Vas sutra izaberu na izborima, šta ćete prvo uraditi?

Ako budem izabran u Skupštinu Kantona moj rad će biti borba za Bosansku Krupu grad u kojem sam rođen i do kojeg mi je stalo. Ta borba će se ogledati u tom da bude Moj grad tretiran onako kako zaslužuje jel se mnogi utope u stanje kad prođu na neku funkciju,pokušaću da putem medija iznesem svakih 3 mjeseca presjek moga djelovanja i rada u Skupštini Kantona tako da moji sugrađani mogu ocijeniti moj rad i zalaganje.

Kako ocjenjujete rad lokalne vlast, vidite li šansu za napredak?

Rad lokalne vlasti kako sam i rekao u početku ocjenjujem pozitivno jel se ipak krećemo napred bez obzira na svu ne brigu drugih nivoa vlasti i institucija i šansa za napredak se vidi kroz osiguravanje pozitivnog ambijenta za strana i domaća ulaganja. Čast mi je reći da je i klub vijećnika Demokratske fronte u OV dio tog.

 Kako zaustaviti odlazak mladih iz naše države?

Ostanak mladih je moguć samo otvaranjem novih radnih mjesta i povećavanjem cijene rada da ne budu plate mizerne i podcjenjivačke i uslovi rada bolji.

Nalazite se i u Općinskom vijeću, kako ocjenjujete rad u protekle dvije godine OV?

Pa kao vijećnik u OV smatram da je naš klub vijećnika kojeg čine 4 vijećnika uspio stabilizirati stanje u OV zaustaviti antiKrupski i antiljudski rad SDA stranke koja je destruktivnom politikom pokušala da zaustavi napredak i uvede anarhiju u Bosansku Krupu ,da satjera Načelnika opštine i ucjenjivačkom politikom zavlada.Zato tvrdim i smatram da je klub vijećnika DF prepoznao to i stao u odbranu ovog grada.

Konkretno na koje projekte je DF aplicirao u kantonu i općini?

Demokratska fronta je u kantonalnim institucijama pokušala da odradi neke projekte u opštini Bosanska Krupa a jedan od najvećih je nastavak asfaltiranja puta prema arapuši u iznosu od oko 455 000 km ,projekat izgradnje škole u Pištalinama ,Doma u Jezerskom,potoka kalender i još dosta projekata na koje je mogla DF uticatia što se tiče općine tu smo isto u koordinaciji sa većinom u OV podržali da se odradi oko 60 lokalnih puteva od kojih je direktan prijedlog kluba DF sljedeći putevi,Kajtezi,Arapuša,Hadžići- Šehitluci,Zalug,Pučenik,Zalin,Krčana 3 pravca( prema Gojki,mezarluci Giza,i odvojak 3),zatim Dolovi (odvojak desno poslije Prvomajske),Trg Avde Ćuka,Bihaćka (desni odvojak uz Unu),Badić, iza Doma kulture ulaz u Vrtić,ispred zgrade kod pekare Veli i sa druge strane kraj kafića Mon Ami,Perna, a pored ovih nabrojanih učestvovali smo i u zajedničkim projektima a to su: Zahum,Zalug,ulica 511 Sbb iza benzinske invalida,Vrletnica ,put prema Bužimkićima ,Kobiljnjak,Tatarevići ,prema Drenovoj glavici sa mosta u Halkićima desno,Ovim putem izražavam svoje zadovoljstvo učinjenim i da se koliko toliko stanovnici opštine Bosanska Krupa osjete poštovanim.

Koliko ste ostvarili svog izbornog programa od prethodnih lokalnih izbora?

Smatram da smo ostvarili dosta toga a najbitnije je da smo faktor stabilnosti OV i da podržavamo sve ono što je u interesu naših građana za bolji i prosperitetniji život u ovom crnom i mutnom vremenu.

Problem migranata će biti sigurno u narednom periodu, kao skupštinski poslanik, kako bi riješili ovaj problem?

Migrantska kriza je veliki problem i teret kako za državu BiH tako i za naš kanton koji je direktno pogođen sa tim.DF u svom programu se bazirala i na taj problem i na koji način se suprotstaviti tom izazovu.-Riješiti problem migranata uz pomoć budućeg člana Predsjedništva BiH Željka Komšića: zaustaviti dolazak migranata u BiH, prebaciti ih u EU, žene i djecu smjestiti u prihvatne centre koji već postoje u BiH.

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci