Imenovan upravitelj zgrada u Bosanskoj Krupi: Počinje ćišćenje i održavanje svih zgrada u Bosanskoj Krupi

Prije nešto manje od 2 mjeseca Općina Bosanska Krupa i JU “Stanouprava” Bihać potpisali su sporazum i imenovali Stanoupravu za prinudnog upravitelja koja će se brinuti o svim zgradama na području naše općine. Da bi radnici Stanouprave Bihać krenuli sa svojim radom potrebna je pomoć i vlasnika stanara a to su osnovni podaci koje je potrebno dostaviti. Detalje možete pročitati iz saopštenja direktorice JU “Stanouprava” Bihać:

“Ovim putem obavještavamo etažne vlasnike u zgrada kolektivnog stnovanja u Općini Bosanska Krupa, da je JU “Stanouprava” Bihać imenovana za prinudnog upravitelja, a po Rješenju Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bosanska Krupa od 17.11.2017. godine.

Shodno tome, a prema tački b)člana 23. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada molimo Vas da u roku od 7 dana dostavite sljedeće podatke:

– Ime i prezime etažnog vlasnika zgrade, ulica i broj u kojoj se nalaze posebni dijelovi i podatke o njima (broj ulaza, sprata, broj stana)

Sve dodatne informacije možete dobiti od radnika Tehničke službe JU “Stanouprava” Bihać na broj telefona: 037/228 558 i 061787387.

U culju da što prije započnemo sa održavanjem zgrada a u skladu sa dodjeljenim Rješenjem molimo Vas da se pridržavate gore navedenog roka.”