Humanizam, volonterizam, spremnost na žrtvovanje i nesebičnost u podjeli znanja i iskustava su odlike koje naročito karakterišu osobe koje svoje individualne afinitete razvijaju prema aktivnostima sa povišenim adrenalinom. Takve osobe tihe i nenametljive bez skrivenih namjera i želje za sticanje materijalne dobiti će te najčešće pronaći u ronilačkim klubovima, planinarima, članovima Gorskih službi spašavanja, dobrovoljnim vatrogascima, članovima Crvenog krsta/križa itd.

Kod takvih osoba ali i službi, organizacija je karakteristika stalne potrebe ali i želje za uvježbavanjem, usavršavanjem, sticanjem novih znanja i vještina. Na tim osnovama ovih dana nakon dužeg vremena stagniranja zbog mjera u vezi COVID – 19 virusa pokreću se aktivnosti na vraćanja takvih osoba i organizacija u normalne okvire funkcioniranja zbog čega su formirane i postoje. Shodno tome uprava „Gorske službe spašavanja Ilidža“ u suradnji sa „DVD Bosanska Krupa“ organizirali su trodnevnu obuku pripadnika „GSS Ilidža“ spasioce na divljim vodama nivo I – Operator.

Obuka je realizirana na području Općine Ilidža u periodu od 26 do 28. 06. s ciljem obučavanja pripadnika u savlađivanju operativno taktičkih postupaka pri spašavanju na vodi a u skladu sa Programom obuke za upravljača čamca, vodiča-skipera, drugih plovila i spasioca na divljim vodama gdje se obrađuje tematska cjelina Spašavanje na divljim vodama. U obuku je uključeno 16 pripadnika GSS Ilidža i jedan pripadnik PVJ Tuzla. Obuku je realizirao „DVD Bosanska Krupa“ kao jedna od nekoliko ovlaštenih organizacija na prostoru Federacije BiH za vršenje obuka za upravljača čamca, vodiča-skipera, drugih plovila kroz „Centar za obuku vatrogasaca i spasioca“ koji djeluje kao organizaciona jedinica društva.

Tokom trodnevne obuke pripadnici „GSS Ilidža“ upoznati sa individualnim i timskim tehnikama spašavanja na divljim vodama, orijentacijom na vodi, tehnike bacanja užeta na vodi, savladavanjem prepreka na vodi, vještine imobilizacije na vodi, pružanje prve pomoći te evakuacija unesrećenih i povrijeđenih sa vodenih površina, kazao je predsjednik „DVD Bosanska Krupa“ i komandir vatrogasno-spasilačke jedinice društva Kenan Mulalić. Obuka i osposobljavanje pripadnike GSS Ilidža provedena je u cilju podizanja nivoa njihovih vještina za uspješnu provedbu zadataka, a težište u obuci odnosi se na pomoć institucijama jedinica lokalne samouprave u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa, potrage i spašavanja. Aktivnosti su realizirane u sklopu projekata koje provodi „DVD-a Bosanska Krupa“ u cilju unaprijeđenja sistema upravljanja rizicima kao što su potrage i spašavanja, gašenje požara otvorenih prostora itd. Kao rezultat obuke se očekuje da će „GSS Ilidža“ u narednom periodu imati 16 educiranih i obučenih pripadnika za intervencije kod spašavanja na vodi i samim tim podići stepen sigurnosti stanovnika na području jedinice lokalne samouprave gdje djeluju, dodaje predsjednik i komandir Kenan Mulalić. Ovu obuku „DVD Bosanska Krupa“, u suradnji sa „GSS Ilidža“, realizirao je kao jednu od niza svojih projektnih aktivnosti u toku 2020. godine.

Dodaj komentar