Neformalna grupa mladih iz Bosanske Krupe realizovala je projekat pod nazivom „Park mira“.  Projekat je realizovan u okolišu i prostorijama JU „Druga osnovna škola Bosanska Krupa“. U sklopu projekta učešće su uzeli učenici Druge osnovne škole, učenici Opće gimnazije Bosanska Krupa, kao i učenici iz Novog Grada.

U sklopu ovog projekta održane su aktivnosti čišćenja i uređenja parka Druge osnovne škole kao i na SRC „Ade“. Pored akcije uređenja parka održana je i edukativna radionica pod nazivom „Put u budućnost“.

Cilj radionice je otvaranje vidika mladim ljudima i upoznavanje sa razlikama i sličnostima naroda sa ovih prostora. Mladi ljudi su stekli saznanja za formiranje pozitivnih i zdravih stavova prema različitim etničkim skupinama, a sve u cilju promocije i razvoja pravca pomirenja i stabilizacije odnosa između predstavnika različitih etničkih skupina na ovim prostorima. Obrađivanjem tema kao što su predrasude, stereotipi i identitet, te put kojim treba ići u budućnost, mladima su se prenijele pozitivne vrijednosti koje svaka mlada osoba treba da posjeduje.

Projekat „Park mira“ je podržan od strane USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.

333 222 444 2424 041 2214 5757 74 7852 584 5847 5247 65 78585 888 3334 8888888

KOMENTARI:
Loading...