U vrijeme kada je kronični nedostatak sredstava, kada veliki broj mladih napušta Bosnu i Hercegovinu rijetki su primjeri inicijative i entuzijazma mladih ljudi u cilju nastojanja da unaprijede život u svojoj lokalnoj zajednici.

Jedan od takvih primjera su i mladi članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa koji nastoje svoje slobodno vrijeme iskoristiti kroz aktivnosti za opće dobro stanovnika grada i općine Bosanska Krupa. Družeći se u slobodno vrijeme ali i obrazujući se kroz djelatnost zaštite od požara i vatrogastva svojim doprinosom nastoje unaprijediti kvalitetu života u svojoj lokalnoj zajednici.

Ovih dana se privodi realizaciji više mjesečne komuniciranje članova DVD-a Bosanska Krupa i organizacije Global fire & rescue partnerships iz Velike Britanije.  Dosadašnja komunikacija je nakon razmjenjenih pisama namjera pretočena u partnerski odnos radi realizacije projekta prekogranične suradnje.

Cilj projekta je razmjena znanja i iskustava vatrogasaca i spasilački službi iz Velike Britanije sa vatrogascima iz Bosne i Hercegovine odnosno Bosanske Krupe.

U toku projekta su definirane dvije osnovne aktivnosti koje se ogledaju u slijedećem: prikupljanje opreme i sredstava i aktivnost obuke i usavršavanja vatrogasaca i spasilačkih službi sa područja Bosanske Krupe odnosno Unsko-sanskog kantona.

Organizacija Global Fire & Rescue partnerships iz Velike Britanije je sa svoje strane tokom projekta prihvatila obavezu da na području Velike Britanije prikuplja opremu za opremanje vatrogasaca i spasilačkih službi kao i obezbjeđenje neophodni sredstava za izvođenje obuke i edukacije uz pomoć instruktora iz Velike Britanije.

Kompletan projekat bi se realizirao u periodu od 2016 do 2018. godine sa po jednim vatrogasno-spasilačkim kampom u Bosanskoj Krupi i odlaskom vatrogasaca-spasioca u V. Britaniju svake kalendarske godine na obuku.

Jedan dio obuke i edukacije bi se obavljao sa instruktorima iz Velike Britanije u Bosanskoj krupi u sklopu vatrogasno-spasilačkog kampa a drugi dio bi se realizirao u Velikoj Britaniji upućivanjem vatrogasaca-spasioca iz BiH na specijalističke obuke u Veliku Britaniju radi sticanja međunarodnih certifikata i licenci za određena zvanja.

Po završetku projekta Bosanska Krupa i Unsko-sanski kanton bi dobili obučen i istreniran vatrogasbo-spasilački tim za pojedine oblasti spašavanja na vodi i spašavanja sa visina unesrećenih lica, licenciranog i certificiranog vođu tima i neophodna sredstva i opremu za rad tog tima.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Krupa u sklopu projekta je prihvatilo obavezu da u suradnji sa organima uprave lokalne zajednice obezbjedi logistički dio za organizaciju i izvođenje vatrogasnih kampova te regrutovanje zainteresiranih za uključenje u sistem obuke i edukacije iz sastava vatrogasnih društva i iz sistema zaštite i spašavanja.

S tim u vezi rukovodstvo DVD-a Bosanska Krupa će u narednom periodu organizirati sastanke sa organima uprave u lokalnim zajednicama, strukturama civilne zaštite općina i kantona te im ponuditi učešće u ovom projektu uz iznošenje detaljne strukture projekta.

Očekujemo da će isti iskazati interes za unaprjeđenje svojih sistema zaštite i spašavanja kroz obuku, edukaciju i opremanje vlastitih ljudskih resursa.

Nosioci ovih svih aktivnosti, ispred Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa, je predsjednik društva g. Kenan  Mulalić, ispred Global Fire & Rescue partnerships iz Velike Britanije, je g. Cristopher Kendal izvršni menager i instruktor.

U ovom trenutku su već osigurane značajne količine specijalističke opreme kao i dogovoreni termini trosedmičnu specijalistički obuku vatrogasca-spasioca iz BiH u Velikoj Britaniji u ovoj i narednoj godini.

Mladi članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa sa početka ove priče su pokrenuli određene pozitivne aktivnosti, iskreno se nadamo da će organi uprave u lokalnim zajednicama prepoznati njihov potencijal i entuzijazam te ih podržati svojim mehanizmima i na taj način pružiti im šansu.

Predsjednik vatrogasnog društva

vatrogasac I klase  Kenan Mulalić, s.r.

Komentari: