Demokratski centar “Nove nade”, ured u Bosanskoj Otoci realizuje jedinstven projekat “Mladi u pokretu” koji je usmijeren prema populaciji Roma i drugih marginaliziranih grupama mladih. Kroz ovaj projekt žele animirati i aktivirati mlade, razviti njihove ljudske i organizacijske kapacitete, osposobiti ih da razvijaju projektne i poduzetničke ideje i predstave svoje potrebe u bh društvu.

Cilj projekta je razviti vještine i znanja kod mladih romske populacije na kojima će oni temeljiti svoje akcije i organizovanje a koje će unaprediti njihov položaj u lokalnim zajednicama.

Na području općine Bosanska Krupa i USK-a, žive mladi romske narodnosti, koji ne participiraju u razvoju svoje zajednice. Mali broj ih učestvuje i u programskim aktivnostima malobrojnih omladinskih organizacija, škola i javnih ustanova. Žive često u svojim „zatvorenim“ sredinama. Njihov razvoj i progres može se načiniti kroz povećanje njihovih liderskih vještina, timskom radu i programskim aktivnostima.

“Želimo da osposobimo i ojačamo oko 30 mladih za aktivno djelovanje u zajednici, povećamo njihove liderske vještine, organizaciju i viljivost potreba, problema i izazova sa kojima se susreću u bh društvu,” kaže za naš portal Samir Halilović.

Projekt čine programske aktivnosti, i to:

  • – istraživanje potreba mladih Roma i drugih marginalizirani grupa,
  • – edukativne radionice,
  • – kampanja: “Što me žulja” i
  • – volonterske akcije opremanje prostora sa računarom, praktikablama, policama i slikama.

Demokratski centar “Nove nade”, uz podršku i partnerstvo SHL, škola, lokalnih medija pokušava da afirmiše, podrži i predstavi potrebe mladih Roma u Bosanskoj Krupi.

U 2013. i 2014. godini Demokratski centar “Nove nade” u općini Bosanska Krupa, podržao je Udruženje djece i mladih sa posebnim potrebama ADA i Udruženje vatrogasaca kroz mentorstvo, pomoć i realizaciju programskih aktivnosti

KOMENTARI:
Loading...