Prva aktivnost prvih “Dana reisa Džemaludina Mehmeda efendije Čauševića” ,u organizaciji bosanskokrupskog udruženja koje baštini u nazivu -ime uvaženog reisa, je bila promocija nove knjige koja će život i djelo najvažnije ličnosti u historiji Islamske zajednice Bosne i Hercegovine,historije Bošnjaka,približiti onima koji žele učiti,znanjem i izučavanjem tražiti odgovore iz prošlosti i iznalaziti načine boljeg,kvalitetnijeg,ponosnijeg života,kako muslimana u Bosni i Hergovini,tako i svih nroda koji čine bit i posebnost Bosne i Hercegovine kako interkulturalne zajednice na jednom malom geografskom prostoru,na kojem su se prelamale,a i danas prelamaju interesi velikih i malih politika iz cijelog svijeta.
Ideja o izdavanju knjige sa znanstveno posloženim činjenicama iz života reisa Džemaludina efendije Čauševića ,uz dostupne dokumente sa raznih strana,potekla je iz udruženja.Bili su mišljenja da bi jedna sažetija,funkcionalnija,svakom obrazovanju prilagođena knjiga sa historiskim činjenicama,bila dobar početak izdavaštva kojim bi se u sve domove “uselio” reis sa svojom plemenitošću,umom,vizijom.
Pisanje knjige povjerili su prof.dr.sc. Fikretu Midžiću,a autor je to,i pored brojnih dijela koje napisao i uredio,sa posebnim oduševljenjem, kroz odgovorni izazov i prihvatio.
Promocija je održana u svečanoj sali hotela “Stari grad” Bosanska Krupa,uz prisustvo brojnih poštovatelja imena i idjela ovog velikog Krajišnika,Bošnjaka i prije svega,svojom nutrinom i svojim radom,od poštovatelja,ali uslovno rečeno “neprijatelja” označenog Velikog čovjeka.
Sve one koji su u subotu došli na promociju dočekao je miris svježe odštampane knjige,i na prvi pogled već uočene izuzetno idejno,grafički i umjetnički opremljene knjige.
Izdavač knjige je Udruženje iz Bosanske Krupe sa potpisom predsjednika Nijaza Tatarevića za izdavača i uz članove Upravnog odbora.Recenziju je potpisao mr.sc. Fikret Kovačević i profesor Nijazija Maslak.Knjigu je lektorisala mg.Dijana Misaljević,dok je ilustracije i tehničku pripremu odabrao Almir Ami Kurtović.Dojmljive motive sa korica bogato opremljene knjige odabrao je profesor Mirsad Bašić.Dokumentaristiku i fotografije su prikupili,obradili i arhivirali Damir Midžić i Faris Šabić,a uspješna štampa obezbjeđena je u Grafisu d.o.o. Cazin.

O svemu ovome,na početku promocije u hotelu “Stari grad” u Bosanskoj Krupi je govorio Husnija Avdagić,član upravnog odbora,zahvaljući svima na ogromnom trudu da jednu takvu knjigu,u kratkom vremenskom periodu,zajedno sa autorom ponude poštovateljima djela uvaženog reisa Džemaludina Čauševića.Najavio je i dalji rad na istraživanju i promoviranju imena i djela uvaženog Reisa,kao i zaokruživanje niza aktivnosti,kako bi memorijalni kompleks u Arapuši, što češće ili konstantno, otvarao vrata i dokumente za nova učenja,te kako bi Arapuša što skorije postala mjesto gdje će zaživiti vjerski turizam,a gdje će Arapuša biti mjesto za hodočašće svih dobrih,ponosnih i nesalomljivih Bošnjaka i svih drugih koji shvataju,prihvataju i žele razvijati i njegovati posebnost Bosne i Hercegovine.
Jedan od promotora ,mr.sc.Fikret Kovačević,direktor Arhiva Unsko-sanskog kantona je naglasio važnost izučavanja djela reisa Čauševića u kontekstu društveno-političkog trenutka vremena u kojem je živio i radio uvaženi Reis,kao i kontekstu danas, gotovo neizmijenjenih okolnosti pokušaja da se naruši integritet,duhovnost,tradicija,vjera i sveukupni položaj bošnjačkog stanovništva.Stoga je rad Udruženja “Reis Džemaludin Čaušević”ocijenio velikim korakom u historiji da se odgovori svima onima koji i danas,najčešće iz straha za sopstvene zamisli i pozicije,osporavaju,za sviju njih i mnoge poslije njih,nedostižne domete života i rada,arapuškog intelektualca koji je obnašao najvišu dužnost u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine.

Mr.Sead efendija Mahmutović je bio drugi promotor knjige prof.dr.sc.Fikreta Midžića.Sa puno emocija,vidljivog nadahnuća i znanja o imenu i djelu uvaženog Reisa, istakao je veliku zahvalnost udruženju na istrajnosti da se život i djelo Reisa vrati u našu svakodnevnicu,da se približi mladim generacijam,da okupi sve naučne radnike,vjerske službenike i institucije oko velike misli i djela Čauševića.

Pored neospornih urođenih intelektualnih predispozicija za veliku ulogu u historiji Bošnjaka,uvaženi reis je svoje iznimno djelo gradio na izuzetno dobrom poznavanju situacije u BiH.Obišao je svaki džemat,svako selo i školu u BiH,shvatio da je nepismenost stanovništva ogromna,da su imami često oskudnog ili lošeg znanja.Efendija Mahmutović je naglasio činjenicu da je Reis svoju borbu vodio sa dvije “krune”,u Beču i Istambulu,te istako njegov neosporni otpor prema odnosu prema muslimanskom stanovništvu,njegove korake u reformisanju islamske zajednice,njegove poznate hudbe koje su se govorile na maternjem jeziku,uvođenje arabice.Jednostavno,on je kazao da je Reis rođen daleke 1870. godine,ali da se čini kao da je rođen za ovu godinu koju živimo,te naglasio koliko je bio važan njegov prijevod časnog Kur-ana”.Mahmutović je na kraju svog osvrta na knjigu Fikreta Midžića poručio:”Bošnjak umire dvaput.Kad ga pokrije zemlja i kad ga prekrije zaborav.”I stoga je još jedanput podvukao koliko je velika ulogu Udruženja Reis Čaušević Bosanska Krupa,da najvećeg čovjeka u historiji Bošnjaka vrati iz nepravednog zaborava, na kojeg su protivnici njegove misli kroz posljednji vijek,izgleda-krivo računali.

Fikret Midžić,autor promovirane knjige je kazao da je kroz suradnju sa Udruženjem dobio ideju da se više posveti izučavanju poglvara Islamske zajednice iz Arapuše.Kazao je da je želio sakupiti što više podataka i dokumenata o Reisu,sistematizirati ih i staviti u kontekst vremena u kojem je Reis živio.Na njegova razmišljanja,poslije već uspostavljenih komunikacija sa raznim arhivima,došla je ideja članova Udruženja o izdavanju knjige o životu i radu Reisa,te odabira njega za autora.Zahvalio se na časti koja mu je ukazana i odmah se prihvatio obimnog posla.Iako je bio svjestan izazova koje nudi potraga za dokumentima,iznenadio se sa brojem historijskog materijala kojeg je pronašao u Sarajevu,Tuzli,Beogradu,Mostaru,kao i kolegijalnošću svojih prijatelja iz nekoliko Arhiva koji su njegov rad obogatili sa darovanim kopijama brojnih dokumenata.Pregledao je oko 2500-3000 dokumenata,kazao je da iako je rođen 1870.godine,činilo mu se da je rođen u ovo vrijeme.Posebno je istako veliki broj jezika koje je izučio reis Čaušević,spomenuo njegovu ulogu u idavaštvu u časopisima,reformi mekteba,medresa,ruždija,njegove nezaboravne hudbe koojim je uz sebe imao ne samo svoj,već i druge narode.Istakao je brojne primjere kako je Reis štitio od nasilja sredine i sistema Čovjeka,a ne samo Bošnjaka.Govorio je o zanimljivostima koje su pratile Reisov rad,njegovo prisilno penzionisanje,poziv oca turske države,Kemala Ataturka da dođe u Tursku i radi u njegovoj vladi,kao i o jednoj do tada nezabilježenoj dženazi na kojoj je oko pedeset hiljada ljudi ispratilo ga na onaj svijet.

Poslije autora knjige ,o djelu i imenu uvaženog reisa govorio i prof.dr. Zijad Hasić,zahvaljući se udruženju na višegodišnjem radu,te pozivajući naučnike,osobito mlade,da iz knjige izvuku smjernice za nova istraživanja.Predložio je da se svaka oblast u kojoj je uvaženi Reis ostavio traga bude predmet još istančanijeg istraživanja i novih knjiga,naglašavajući da bi bilo dobro da se rad Reisa osvijetli kroz izučavanje pravničkih dometa u životu i radu reisa Čauševića,u kontekstu prošlog,sadašnjeg i budućeg vremena.
Organizator promocije knjige u okviru manifestacije Dani Mehmeda Džemaludina Čauševića je istoimeno udruženje u Bosanskoj Krupi.Gospodin Nijaz Tatarević,predsjednik udruženja, je poslije promocije i novoustanovljene manifestacije “Dani reisa Čauševića” izjavio da je Udruženje završilo svoju početnu misiju i da sada postoje osnove da se realiziraju budući ciljevi,a to je oživljavanje učenja o djelu ovog velikog čovjeka na izvoru -u Arapuši,u Spomen- kući koja je svečano otvorena u nedjelju.Značilo bi to i prve korajke u ustanovljavanju Arapuše kao centra vjerskog turizma,organiziranje niza novih manifestacija.

Promociji knige su uz brojne građane Bosanske Krupe,Arapuše i Bihaća,prisustvovali :općinski načelnik Armin Halitović,predsjedavajući Općinskog viječa Tahir Nuhić i Samir Sedić,ministar u Vladi unsko-sanskog kantona.

 

Dževada Štancl/RadioBK

KOMENTARI:
Loading...