Bosanskokrupski heroji nisu zaboravljeni

Godišnjica je i Izviđačko-diverzantskog voda  „Parage“, 1. bosanskokrupskog bataljona, bataljona „Demoni“, 2. otočkog bataljona, voda „Gromovi“ i 3. bataljona.C

vijeće je položeno na Centralnom šehidskom spomen-obilježju u Bosanskoj Krupi a delegacija je obišla  Spomen-obilježje u Bosanskoj Otoci, šehitluke „Soline“ u Jezerskom i „Ometaljka“ u Pištalinama te Spomen-soba 511. slavne bbr.Podsjećamo, 11. aprila 1993. godine, naredbom komandanta 511. slavne bbr., formirana je Izviđačko-diverzantska četa koja je dobila ime „Faraoni“.

Inače, ova jedinica nosila je i tradiciju prve oružane formacije u Bosanskoj Krupi koja je pod okriljem Teritorijalne odbrane formirana 11. aprila 1992. godine. IDČ „Faraoni“ su prošli sva ratišta u zoni odgovornosti 5. korpusa, a na ratnom putu ove čete kroz koju je prošlo više od 200 boraca i starješina poginula su njena 34 pripadnika, 62 su teže ranjena, a gotovo svi su lakše ranjeni.

Osmorica „Faraona“ su nosioci najvišeg ratnog priznanja – značke „Zlatni ljiljan“, a dvojica priznanja „Srebreni štit“.

KOMENTARI:
Loading...