Savezu udruženja poljoprivrednih proizvođača USK,  kako je ranije izvještavano, traže smanjenje parafiskalnih nameta i budžetska sredstva za podršku, koja ne bi smjela biti niža od zakonskih 3% odnosno četiri i po miliona maraka. Isto tako nastoje da u sistem registra uđu isključivo poljoprivrednici koji redovno izvršavaju svoje obaveze prema kantonu i državi.

Također, smatraju nužnom reviziju svih poljoprivrednih udruženja, ali i veća budžetska izdvajanja za stručna usavršavanja. Ono o čemu se nikako ne govori, a moglo bi se dobro iskoristiti, jesu zakonom još neregulisana ogromna poljoprivredna dobra nekadašnjih zemljoradničkih zadruga. Ogromna površina obradivog, a neiskorištenog zemljišta je i u Bosanskoj Otoci, nad kojom saznajemo, Općina Bosanska Krupa nema ingerencije. Bez viših nivoa vlasti, ova priča, ističe načelnik Armin Halitović, neće se brzo završiti. Problem je što nema titulara vlasnika imanja, jer zemljoradničke zadruga više ne postoje.

Iako USK i općenito Bosnu i  Hercegovinu, smatraju izuzetno pogodnim područjem poljoprivrednog razvoja, unaprijeđenje ove profitabilne oblasti teško je moguće bez ozbiljnog pristupa problemima koji je guše. Komplikovane administrativne procedure, brojni nameti, slabi poticaji, zapostavljanje poljoprivrednog dobra te uvoz stranih proizvoda, dovode do sve manjeg interesa stanovnika da se posvete poljoprivredi i sve veće želje da život nastave u nekoj drugoj zemlji.

KOMENTARI:
Loading...