Jučer (1.6.2016.) u prostorijama Doma kulture održan je prvi sastanak zainteresiranih za odlazak na MARŠ MIRA 2016. na kojem su prisutni informirani o aktivnostima oko organizacije odlaska na ovaj događaj.

Diskusijom su rezimirana iskustva sa prošlih pohoda i dogovoreno je da se Organizacioni odbor sa postojeća tri (Elvir Mulalić, Mehmed Mušić i Enes Mesić) proširi za još tri (Šefket Goletić, Ademir Mesić i Hasan Jusić) kako bi se izbjegle poteškoće iz prethodnih godina, ali i što bolje i kvalitetnije izvršile pripreme oko odlaska.

Osim toga, dogovoreno je da će participacija za sve učesnike iznositi 30 KM.

Napominjemo još jednom da je ove godine broj učesnika ograničen na 60. Prvih 60 zainteresiranih koji se prijave i uplate participaciju, biće ovogodišnji učesnici MARŠA MIRA u organizaciji PD “GRMEČ” Bosanska Krupa”.

Naredni sastanak je zakazan za petak (10.6.2016.) u 19:00. Prijave za odlazak i uplate participacije će se vršiti isključivo na sastancima.

PD “Grmeč” se ovom prilikom zahvaljuje svima koji su bili prisutni na ovom sastanku na veoma kvalitetnoj i konstruktivnoj diskusiji.

Komentari: