ACMA – GROUP D.O.O. BOSANSKA KRUPA POZIVA SVE ODGOVORNE, POUZDANE I MOTIVIRANE OSOBE KOJE SE ZELE PROFESIONALNO RAZVIJATI DA SE PRIJAVE NA
J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U RADNI ODNOS

I- NAZIV RADNOG MJESTA: TEHNOLOG – 5 IZVRŠITELJA
II- OPIS POSLOVA: OBAVLJA POSLOVE PLANIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA, ORGANIZIRA PROCESNU DOKUMENTACIJU I RADNE UPUTE, ORGANIZIRA UVOĐENJE I RAZVOJ NOVIH PROIZVODA, KREIRA PONUDE.
III – USLOVI:
– SSS, VŠS ,VSS – TEHNIČKOG SMJERA;
– ISKUSTVO POŽELJNO ALI NE PRESUDNO:

A) PRETHODNO RADNO ISKUSTVO,
B) POSJEDOVANJE CERTIFIKATA/DOKAZA O ZAVRŠENOM INTERNACIONALNOM ILI EVROPSKOM KURSU ZA ZAVARIVANJE (IWE ili EWE),
C) POZNAVANJE RADA SA 2D I 3D CAD PROGRAMIMA, POZNAVANJE OSNOVA TEHNOLOŠKIH PROCESA
NAPOMENA: ZA KANDIDATE BEZ RADNOG ISKUSTVA OBEZBIJEĐENA JE OBUKA.
IV- TRAŽENE SPOSOBNOSTI:
– SAMOSTALNOST U RADU KAO I RAD U TIMU
– DOBRE ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE
– ŽELJA ZA DALJIM UČENJEM I USAVRŠAVANJEM
V- NUDIMO VAM:
– ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA UZ PROBNI RAD UZ MOGUĆNOST NAKNADNOG ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME
– RAD U POTICAJNOJ I UGODNOJ ATMOSFERI
– EDUKACIJU I STRUČNO USAVRŠAVANJE
– PRILIKU ZA LIČNI I PROFESIONALNI RAST I RAZVOJ
POZIVAJU SE SVI ZAINTERESIRANI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU NAVEDENE USLOVE DA PRIJAVU SA KRAĆOM BIOGRAFIJOM POŠALJU U FIRMU U POSLOVNOJ ZOVNI PILANA ILI NA E-MAIL ADRESU: Info@acmadoo.com

OGLAS OSTAJE OTVOREN DO POPUNE RADNIH MJESTA.
VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOBITI NA BROJ TELEFONA: 063281461

KOMENTARI:
Loading...