Ljudska prava djece, nastavnika i roditelja se krše, u većoj i manjoj mjeri, u cijeloj našoj zemlji, a ono što izdvaja gimnazijalce općine Bosanska Krupa je nepobitna činjenica da su već punih osam godina, znači dvije cijele generacije, podstanari u drugoj školi,odnosno u školu idu u zgradu Druge osnovne škole.

Stara zgrada gimnazije, sa velikim ambicijama je srušena augusta 2010. godine, sa predvidanjima da se vrlo brzo završi. Na početku bila su obezbjeđena sredstva općine Bosanska Krupa, dio sredstava obezbjedila je Vlada Federacije, a jedan dio i Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Dovoljno da se stara zgrada sruši, završi projekt, odabere izvodač i gimnazija pokrije i zastakli. I što bi rekli kako tad-tako i sad.

Godinama zgrada Gimazije u Bosanskoj Krupi sa dugom tradicijom ,odnosno sa više od pola vijeka postojanja ,čini se da je zaboravljena. Učenici i učenice Gimnazije u Bosanskoj Krupi koristili su svaku priliku da ukažu sa svojim profesorima da se ulože dodatni napori ,da se iznađu sredstva i zgrada konačno završi kako bi, školujući se za nastavak školovanja na univerzitetima ,imali nastavu u svom objektu,kabinetsku nastavu kakva je primjerena 21. vijeku,kako bi i gimanzijalci mogli osjetiti koliko je produktivnije nastavu imati u prijepodnevnim satima,od situacije u kojoj su već osam godina,kada se nastava odvija u poslijepodnevnim časovima,bez mnogo mogućnosti da se organizovanije bave vannastavnim aktivnostima,realizacijom projekata,dodatnih edukacija.

To su učinili i danas,2018-te godine, naglašavajući da se nažalost briga o mladima ogleda i u ovom primjeru ,te naglasili da nije čudo što se ljudi ,pored želje za boljom egzistencijom,na odlaske iz zemlje odlučuju i zbog uvjeta u kojima se školuju ili trebaju školovati njihova djeca. Zašto se Unsko-sanski kanton mogao zadužiti za gradnju i adaptaciju zgrada gimnazija u Bihaću i Cazinu, kreditom koji su plaćali ili plaćaju svi građani Kantona, pa i općine Bosanska Krupa, a zašto se tako nije reagiralo i našem gradu,zašto su neke druge školske zgrade imale prioritet, zašto su brojni donatori nagovjestili pa odustali od ulaganja u dovršetak zgrade Gimnazije u Bosanskoj ,na današnji dan posebno je zanimalo članove Vijeća učenika Opće gimnazije u Bosanskoj Krupi.

Oni su danas imali protestnu šetnju od svoje podstanarske nastavne kuće do igrališta Idrinovac i zagledali se u osamljenu zgradu nove Gimnazije. Nosili su transparente i tražili pravo na obrazovanje, pravo na prostor u kom će se školovati. Zagledali se i opet mimo zamolili da se razbude odgovomi i završe novu zgradu gimnazije,da se sastanu,naparve plan i krenu u akciju od škole,općine,Federacije i države za potrebna sredstva.

Jer, za mnoge je već kasno,a krajnje je vrijeme učiniti posljednje korake da se sačuva gimnazijsko obrazovanje, prilagodi potrebnim usmjerenjima i da se spase nove generacije učenika, koje sve češće, sve odlučnije, otvaraju zapadna vrata svijeta, ne samo da bi se zaposlili, već da bi se školovali u osnovnim i srednjim školama u inozemstvu i stekli kvalitenija znanja i vještine koja ne zavise od intelekta, već od uvjeta u kojima se školuju.

„Završite nam zgradu Gimanzije”,poruka je koja je ostala da svjedoči u centru grada,na prozorima nove zgrade Gimnazije u Bosanskoj Krupi. Očekuju da bar dobiju odgovor. Kada i hoće li ?

Dževada Štancl/ RadioBK

KOMENTARI:
Loading...