Na današnji dan prije 25 godina pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima i još uvijek ustaljenom frazom da je poginuo “izvršavajući borbeni zadatak”, na ahiret je preselio Mirsad Crnkić a žrtvujući svoj život, pokušavajući da spasi svog komandanta, s njim je na bolji svijet preselio i njegov lični pratilac Nihad Bužimkić. Mirsad Crnkić, ratni komandant 511. slavne bbr., komandant najslavnije od svih slavnih brigada postao je 14. augusta 1993. godine i na čelu brigade bio je sve do 13. juna 1994. godine kada je poginuo u reonu Todorova na liniji prema izdajničkim jedinicama tzv AP ZB.

Mirsad Crnkić posthumno je dobio je čin pukovnika  ARBiH mada je prema onom što je pokaza u oslobodilačkom ratu zaslužio mnogo više od nekih generala koji borbeni liniju i borce u borbi vidjeli samo preko dvogleda.

Za svoje ratne zasluge dobio je i najviše ratno priznanje značku “Zlatni ljiljan” a mada je isto priznanje zaslužio i njegov pratilac nikad ga nije dobio ni bilo koje niže priznanje za hrabrost i odanost.

Neka im je veliki rahmet i vječna zahvala na ono što su uradili za 511. slavnu, njene borce i sve stanovnike bosanskokrupske općine!

KOMENTARI:
Loading...