Preduzeće “Željeznice Republike Srpske” trebalo bi da do jula naredne godine smanji broj zaposlenih za još 292, izjavio je Srni šef Kancelarije Svjetske banke za BiH Emanuel Salinas.

On je istakao da projekat restrukturisanja “Željeznica RS” dobro napreduje i ostvaruje rezultate, te pokazuje potencijal za jačanje poslovanja ovog preduzeća.

“Penzionisanjem i dobrovoljnim odlascima, broj zaposlenih u `Željeznicama RS` smanjen je za 708”, podsjetio je Salinas i dodao da su do sada otplaćena direktna dugovanja prema 3.975 sadašnjih i bivših zaposlenih, te da su ostala dugovanja još prema 25 lica koja je potrebno izmiriti.

On je naveo da “Željeznice RS” trenutno izrađuju detaljan kadrovski plan radi utvrđivanja segmenata poslovanja u kojima je potrebna dalja racionalizacija, kao i onih segmenata u kojima je važno zadržati ključna radna mjesta u operativne svrhe.

Šef Kancelarije Svjetske banke za BiH je naveo da su u “Željeznicama RS” odlučili da nema zapošljavanja novih radnika do završetka kadrovskog plana, te dodao da je ovo preduzeće od početka implementacije projekta restrukturisanja pa do sada utrošilo 35,5 miliona eura za otplatu dugova.

“Projekat restrukturisanja `Željeznica RS` dobro napreduje i ostvaruje rezultate, uz istovremeno dobro upravljanje pitanjem radne snage, na način koji je pravedan za sve”, smatra Salinas, te dodaje da projekat pokazuje potencijal za jačanje poslovanja ovog preduzeća.

On je rekao da se u projektu restrukturisanja “Željeznica RS” koriste indikatori koji su u vezi sa povlačenjem kreditnih sredstava, a koji predstavljaju ciljeve za isplatu sredstava.

“Ostvarivanje unaprijed dogovorenih ciljeva je osnova za isplatu kreditnih sredstava Svjetske banke. To znači da mi pratimo i potvrđujemo ostvarene rezultate u okviru projekta prije isplate kreditnih sredstava”, istakao je Salinas.

On je dodao da je ostvaren i nezavisno potvrđen još jedan skup ciljeva, čime je potvrđeno povlačenje kreditnih sredstava u iznosu od 6,9 miliona eura.

Salinas je podsjetio da je Svjetska banka početkom decembra 2017. godine odobrila Projekat restrukturisanja “Željeznica RS”, čiji je cilj poboljšati operativnu efikasnost i finansijsku održivost preduzeća, finansijskim i organizacionim restrukturisanjem i restrukturisanjem radne snage.

Ukupni plan restrukturisanja “Željeznica RS” biće sproveden od 2018-2021. godine, s tim što će se kreditnim sredstvima Banke, čija je ukupna vrijednost 51,3 miliona eura podržati sve tri oblasti restrukturisanja.

“Očekuje se da će se restrukturisanjem nivoi produktivnosti približiti regionalnim i prosjecima EU”, rekao Salinas i dodao da je produktivnost radne snage u “Željeznicama RS” druga najniža u regionu i da predstavlja oko jednu četvrtinu prosjeka EU.

Prema njegovim riječima, prosječna popunjenost vozova manja je od jedne desetine većine drugih zemalja u regionu, te da je manja od dva odsto prosjeka EU.

“Očekuje se da će se rješavanjem različitih elemenata restrukturisanja poboljšati ukupan učinak željezničkog sektora i da će se smanjiti opterećenje javnog budžeta”, rekao je Salinas.

قالب وردپرس

KOMENTARI:
Loading...