34.8 C
Bosanska Krupa
Petak, 30 Jula, 2021

Zeleno svjetlo za projekt unapređenja zdravstvenog sistema, Primorac na čelu Instituta za akreditovanje BiH

- Oglas-

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat unapređenja zdravstvenih sistema, vrijedan 75 miliona američkih dolara.

Naglašeno je da delegacija BiH treba da tokom pregovora za zaključivanje ovog sporazuma istakne potrebu smanjivanja planiranih previsokih troškova upravljanja i monitoringa projekta u iznosu od oko pet miliona američkih dolara, jer bi se ta sredstva mogla usmjeriti za razvoj zdravstvenih ustanova u BiH.

Projekat ima za cilj unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i finansijskog stanja zdravstvenih sistema u BiH, uz efektivnije upravljanje, kao ključnu zajedničku temu. Sredstva će, između ostalog, biti usmjerena na unapređenje efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite u korist građana BiH.

Riječ je o veoma povoljnom zajmu sa rokom otplate do 35 godina, s alokacijom na Republiku Srpsku i Federaciju BiH, a tačni iznosi će se dogovoriti tokom pregovora.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Prijedlog sporazuma Vijeću ministara BiH na razmatranje.

REKONSTRUKCIJA PUTA NEUM – STOLAC UKLJUČENA U PROJEKAT MODERNIZACIJA PUTEVA U FBiH

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicione banke i Bosne i Hercegovine 2016. godine u Sarajevu i Luksemburgu – Modernizacija puteva Federacije BiH.

Ugovor za modernizaciju puteva u Federaciji BiH, vrijedan 50 miliona evra, odnosi se na izgradnju novih dionica puteva i traka za spora vozila, obnovu asfaltnog sloja, eliminisanje crnih tačaka i saniranje tunela i mostova, uključujući i tunel Crnaja, s ciljem poboljšanja bezbjednosti saobraćaja na putevima na 35 dionica u Federaciji Bosne i Hercegovine u ukupnoj dužini od 290 km.

Amandmanom se predlaže produženje roka za korištenje sredstava zajma do 23. februara 2023. godine, dok se rok za završetak radova produžava do 30. novembra 2022. godine. Do sada je povučeno više od 85% sredstava.

Istovremeno se projekat u manjoj mjeri restruktira, i to uvođenjem i finansiranjem rekonstrukcije puta Neum –Stolac (Vidovo polje) u dužini oko 1,3 km, a zbog nemogućnosti rješavanja imovinskih pitanja isključuju se određeni potprojekti Bosanski Petrovac – Drvar, izgradnja trake za spora vozila i granica RH / (Izačić) – Bihać, kružna raskrsnica Kamenica.

Prijedlog amnadmana biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

NASTAVLJA SE PROJEKAT IZGRADNJE I OBNOVE VODOSNABDIJEVANJA I SANITARNE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI SRPSKOJ

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicione banke, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u septembru 2010. godine, sa naknadnim izmjenama / Vodovod i kanalizacija u RS (FI 25.741 – SERAPIS 2008-0556).

Radi se o zajmu vrijednom 50 miliona evra, kojim će biti obuhvaćene 24 opštine u Republici Srpskoj, usmjerenom na izgradnju i obnovu vodosnabdijevanja i sanitarne infrastrukture s ciljem zaštite javnog zdravlja i životne sredine od zagađenih voda.

Projekat uključuje i zaštitu finansijske i operativne održivosti preduzeća za vodosnabdijevanje i izgradnju kapaciteta centralnih lokalnih vlasti u pripremi i upravljanju investicionim programima.

Amandmanom br. 3 predlaže se produženje roka za korištenje sredstava zajma do 30. juna 2022. godine, a do sada je povučeno oko 82% sredstava.

Prijedlog ovog amandmana biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci