35.7 C
Bosanska Krupa
Srijeda, 23 Juna, 2021

Za nehumano postupanje prema štićenicima direktno je odgovoran i ministar Drljača!

Za nesavjestan rad u službi i sprečavanje i neizvršavanje mjera za zaštitu maloljetnika u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podignulo je optužnicu protiv tri bivša direktora ove ustanove: Jasmina Ćerimagića, Senade Muharemović i Redžepa Salića, potvrđeno je za Žurnal.

Ali, optužnice niti istrage nema u drugim ustanovama ovoga tipa, iako je skoro ista praksa u odnosu prema djeci i omladini sa poteškoćama u razvoju.

Osim bivših direktora za nehumano postupanje prema štićenicima kao i za stanje u Pazariću, ali i u drugim ustanovama ovog tipa širom Federacije BiH direktno je odgovoran i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Redovan posao ministarstva na čijem je čelu svih ovih godina trebao je da bude i nadzor rada ovakvih ustanova. Iako je znao šta se dešava u Pazariću ministar Drljača nije ništa poduzeo.

Nakon što je tadašnji direktor Zavoda „Pazarić“ Redžep Salić 2019. godine iznio šokantne detalje o friziranom izvještaju o radu zavoda, o mogućem milionskom kriminalu kao i lošim uvjetima u kojim žive djeca i štićenici, ministar Drljača reagirao je tako što je pokušao prikriti svoj dugogodišnji nerad.

“Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH formiralo je komisiju koja treba da utvrdi dešavanja sa svim kapitalnim ulaganjima u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić od 2009. do 2018. godine“, obavijestio je tada javnost.

Komisija je tada trebala uraditi ono što Ministarstvo godinama nije radilo. Podsjetićemo javnost da je Ministarstvo rada i socijalne politke, na čijem čelu je Vesko Drljača, godinu dana prije objavljivanja fotografija vezane djece u Zavodu Pazarić obaviješteno o tome kako se postupa prema djeci i omladini sa poteškoćama, ne samo u Pazariću već i u još četiri ustanove istog tipa u FBiH. Također, sve nadležne institucije bile su upoznate sa ovim činjenicama još 2018. godine.

ŠTIĆENICI SAMI TRAŽE DA IH VEŽEMO

Fiksacija, odnosno vezanje djece, nije praksa samo u Zavodu Pazarić, dešava se i u drugim ustanovama i zavodima ovog tipa. Da se na taj način postupa sa djecom još 2009. godine informisani su Ombudsmeni BiH, ali i sve nadležne institucije – od Ministarstva rada i socijalne politike, Vlade FBIH, Parlamenta FBiH i Parlamentarne skuštine Bosne i Hercegovine. Sve su to naveli Ombudsmeni BIH prvi put 2009. godine u Specijalnom izvještaju o stanju u ustanovama za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u razvoju u BIH.

“Sobe za izolaciju agresivnih, uznemirenih korisnika i korisnica odstupaju od standarda dostojnih dostojanstva ove populacije ljudi. Ne postoji mogućnost nadzora korisnika dok je u sobi, niti zaštite od eventualnih povreda, jer zidovi nisu obloženi. Uglavnom, pitanje fiksacije i izolacije riješeno je internim pravilima ustanova, a u nekim ta pravila nisu ni donesena”, naveli su Ombudsmeni BiH 2009. godine.

Devet godina kasnije, 2018. godine, u Specijalnom izvještaju o stanju prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini Ombudsmeni BiH ponovo su upozorili na odnos prema štićenicima u ustanovama ovog tipa. Izvještaj je objavljen godinu dana prije nego što su objavljene fotografije vezane djece u Pazariću.

“U sobi za fiksaciju zatečena je jedna fiksirana osoba, i to po vlastitom zahtjevu… U vrijeme posjete predstavnika Institucije ombudsmena, u posjeti su bili i roditelji osobe koja je bila podvrgnuta fiksaciji… Predstavnici Institucije ombudsmena su obavili razgovor sa korisnikom i roditeljima, te saznali da korisnik poslije posjeta roditelja bude jako tužan i usljed takvog stanja postane agresivan i želi da sam sebi nanese ozljede. Pojašnjeno je da je spomenuti korisnik potpisao izjavu da na svoj zahtjev, u momentima kada osjeća da će nastupiti „kriza”, bude podvrgnut fiksaciji, a inače postupak fiksiranja propisan je protokolom i obavlja se ukoliko psihijatar odredi da je to nužno”, naveli su Ombudsmeni BiH u izvještaju iz 2018. godine.

Ovo se dešavalo u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba „Drin” u Fojnici a objavljeno je u Specijalnom izvještaju o stanju prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini početkom 2018. godine.

Koliko su Ombudsmeni bili zabrinuti prilikom posjete najbolje govori činjenica da su obrazloženje da je korisnik “potpisao izjavu” da na “svoj zahtjev” bude vezan naveli tek u fusnoti Izvještaja.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci