Nivo rijeka Une, Bosne, Spreče, Usore u blagom je porastu. Nivo rijeke Bosne u blagom je porastu kod Maglaja, a Spreče na mjernom mjestu HS Karanovac. Nivo Usore je u porastu na mjernom mjestu HS Kaloševići.

Na području Unsko-sanskog kantona, vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu HS Klokot je 257 centimetara, a početak obavještavanja vrši se na 238 centimetara.

Vodostaj Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Vodostaji ostalih rijeka na području Federacije BiH je u stagnaciji ili u opadanju, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

 

KOMENTARI:
Loading...