Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je imala sjednicu gdje je u cilju osiguranja sigurnosti građana, prometa putnika i roba i neometanih ekonomsko-finansijskih tokova, zabranila blokadu svih autoputeva, regionalnih i magistralnih cesta na teritoriji FBiH.

Naime, Vlada je zatražila da ministarstva za unutrašnje poslove kantona, u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlaštenjima, ne izdaju odobrenja za okupljanje pravnim i/ili fizičkim osobama ako procijene da će to dovesti do ugrožavanja sigurnosti građana, prometa putnika i roba ili ometati ekonomsko-finansijske tokove.

Od kantonalnih MUP-ova zatraženo je i da na području svojih kantona odrede adekvatna mjesta predviđena za okupljanja građana i/ili pravnih osoba radi javnog izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa, saopćeno je nakon sjednice Vlade FBiH.

KOMENTARI:
Loading...