Za finansiranje Projekta podrške pri zapošljavanju, čiji je cilj doprinos širem programu zapošljavanja, Vlada Federacije BiH prihvatila je danas zaduženje u iznosu do 29.447.500 eura.

To je otprilike oko 60 posto od ukupno odobrenih 50 miliona eura za BiH, a koji se realiziraju prema Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Kroz program zbog kojeg se Federacija BiH zadužuje, fokus bi trebao biti stavljen na povećanje zaposlenosti i pristupu radnim mjestima, jačanjem obima i pružanja usluga aktivnih mjera tržišta javnih službi za zapošljavanja.

Također, Vlada je dala saglasnost i na zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i Federacije BiH, a konačnu odluku o ovom zaduženju donijet će Parlament FBiH.

Sredstva iz zajma će pomoći javnim službama za zapošljavanje kako bi bolje uradili profile svojih korisnika, te da one osobe koje aktivno traže posao bolje osposobe u smislu znanja i vještina. Tokom primjene projekta bit će osigurana podrška za pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju za približno 30.000 ugroženih nezaposlenih osoba.

Inače, ova sredstva se odobravaju Federaciji BiH s rokom otplate (uključen grace period) od 32 godine, odnosno, s grace periodom od sedam godina.

Radiosarajevo.ba

KOMENTARI:
Loading...