Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija BiH raspravljati o smještaju institucija Bosne i Hercegovine.

Na dnevnom redu naći će se i Prijedlog odluke o uspostavljanju organa Bosne i Hercegovine koji ulaze u sastav zajedničkih organa između BiH i Evropske unije u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU, čiji je predlagač Direkcija za evropske integracije BiH.

Vijeće ministara izjasnit će se i o Informacija o provedbi Аneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije, Informaciji o postupku zaključivanja Protokola o osnivanju i radu nacionalnog ureda Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj zemalja jugoistočne Evrope (SWG RR) u Bosni i Hercegovini, kao i Informaciji o stanju upravljanja radioaktivnim otpadom u Bosni i Hercegovini.

Dnevnim redom predviđen je i Nacrt osnova za vođenje pregovora o Dodatnom protokolu 5 Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini i Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2016.-2018. godine.

KOMENTARI:
Loading...