Vijeće ministara Bosne i Hercegovine podržalo je na današnjoj sjednici reformsku agendu za BiH za period 2015-2018.

Cilj agende je jačanje održivog, efikasnog i stabilnog ekonomskog rasta i stvaranje pravičnog socijalnog ambijenta. Ekonomska reformska agenda predstavlja bitan instrument za ekonomsko-društveni razvoj BiH i stvara pretpostavke za ubrzanje procesa integriranja BiH u Evropsku uniju.

Vijeće ministara BiH je izrazilo zahvalnost Delegaciji Evropske unije, Svjetskoj banci, Međunarodnom monetarnom fondu, kao i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama, na konstruktivnoj ulozi u procesu definiranja agende, saopćeno je iz Kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Komentari: