Vijeće ministara BiH na danas održanoj sjednici na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Pravilnik o uspostavi Registra neporeznih prihoda, čime se ispunjava još jedna od obaveza iz Reformske agende za BiH za period 2015 – 2018. godina, prenosi Anadolu Agency (AA).

Riječ je o obavezi u dijelu koji se odnosi na “Poslovnu klimu i konkurentnost,” gdje je kao strateški cilj navedeno da će svi nivoi vlasti izvršiti sveobuhvatno mapiranje parafiskalnih nameta kako bi ovi podaci bili transparentniji i dostupniji javnosti. Na uspostavljanju Registra neporeznih prihoda zajednički su radili Ministarstvo finansija i trezora i Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Registar sadrži podatke o 203 neporezna nameta koja pravna i fizička lica plaćaju prema institucijama BiH u vidu administrativnih taksi i drugih naknada.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je i set mjera i aktivnosti kojima se žele otkloniti barijere za postojeća i nova tržišta za proizvode iz Bosne i Hercegovine, što će povećati izvoz iz BiH, smanjiti trgovinski deficit i osigurati sigurnije snabdijevanje hranom iz domaćih izvora te bolju zaštitu potrošača.

Vijeće ministara BiH do kraja naredne godine planira usvojiti sistem kontrole rizika na uvoz robe u BiH, posebno za meso i jestive klaoničke proizvode, mlijeko i mliječne proizvode, voće i povrće, a do tada bi trebali biti usvojeni i prijedlozi zakona o veterinarstvu, o hrani, izmjene Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju, kao i o vinu te o organskoj proizvodnji.

Paralelno s ovim mjerama Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u saradnji s nadležnim institucijama nastavlja aktivnosti promocije bh. proizvoda putem brendiranja i harmonizacije legislative, što uključuje i pripremu novih propisa koji se odnose na zaštitu izvornosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda proizvoda u prehrambenoj industriji.

Uskoro bi trebala započeti izrada strateških dokumenata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a nacrt strategije razvoja infrastrukture kvaliteta u BiH bit će završen do kraja 2017. godine.

Aktivnosti koje će omogućiti nesmetan izvoz određene grupe proizvoda iz BiH na tržište EU u naredne dvije godine trebaju rezultirati zaključivanjem sporazuma o međusobnom prihvatanju dokumenata i znakova usklađenosti izmedu BiH i EU (ACAA sporazum).

Među planiranim mjerama su i povećanje industrijske konkurentnosti te donošenje potrebnih podzakonskih akata propisanih Zakonom o carinskoj politici u BiH.

Aktivnosti koje je aktuelno Vijeće ministara provelo, poput liberalizacije trgovine uslugama, olakšavanja trgovine te potpisivanja više protokola o saradnji u oblasti trgovine u 2015. godini već su dale pozitivne rezultate, što potvrđuje rast izvoza od 3,52 posto, pad uvoza od 2,75 posto, pad trgovinskog deficita od 8,69 posto i rast pokrivenosti uvoza izvozom od 3,10 posto.

Vijeće ministara BiH upoznato je s izvještajem Ministarstva komunikacija i prometa o aktivnostima na realizaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoputa na Koridoru 5 c u periodu od 15. juli do 31. oktobar ove godine.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH će, u saradnji s Javnim preduzećem Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i drugim relevantnim institucijama (Ministarstvo sigurnosti BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH), nastaviti i ubrzati aktivnosti na realizaciji projekta te o tome redovno podnositi izvještaj Vijeću ministara BiH.

Nadležne institucije BiH ispunile su sve obaveze u ovom procesu te je izvođač radova zvanično uveden u posao 2. septembra 2016. godine, a krajnji rok za izgradnju mosta je dvije godine, odnosno 2. septembar 2018. godine.

Izgradnja medudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja ima veliki značaj ne samo za BiH, nego i za širi region. Most se nalazi na trasi Panevropskog koridora Vc, Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Ploče i blisko je povezan sa autoputem na Koridoru X (Ljubljana – Zagreb – Beograd – Niš). Također, ovaj most će povezati izgrađeni dio autoputa na Koridoru Vc kroz Hrvatsku (od rijeke Save do Osijeka, dužine 60 km) i dionicu Odžak – Svilaj dužine oko 11 km, u Bosni i Hercegovini.

Ugovorena cijena za izgradnju ovog mosta je viša od 22 miliona eura, a radove finansiraju BiH i Republika Hrvatska u jednakim iznosima po 50 posto.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je devet odluka o dodjeli grant sredstava ukupno vrijednih više od 1,4 miliona KM.

Riječ je o odluci o dodjeli 60.000 KM granta za nevladine organizacije koje osiguravaju direktnu pomoć žrtvama trgovine ljudima, državljanima BiH za 2016. godinu, odluci o dodjeli grant sredstava za podršku organizacijama osoba s invaliditetom u BiH za 2016. godinu u vrijednosti 40.000 KM za 12 udruženja i saveza invalidnih osoba u BiH, odluci o dodjeli grant sredstava za pomoć romskom nevladinom sektoru u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu u iznosu 38.116 KM za osam romskih udruženja u BiH te o odluci o dodjeli 69.990 KM granta crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Također, donesena je odluka o odobravanju 70.000 KM granta za podršku udruženjima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, odluka o dodjeli grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu u iznosu 33.921,60 KM, odluka o dodjeli grant sredstava organizacijama za ljudska prava u cilju promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu kojom je dodijeljeno 48.211,18 KM za sedam projekata za promociju ljudskih prava u Sarajevu, Istočnoj Ilidži, Brčko Distriktu BiH i Bosanskom Grahovu.

Odlukom o dodjeli granta sredstava iz „Granta za pomoć nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica“ odobreno je 100.000 KM za 19 nevladinih organizacija iz cijele BiH, a sredstva su raspoređena u rasponu od 4.500 do 6.000 KM.

Istovremeno, Vijeće ministara BiH je donijelo odluku o dodjeli granta vrijednog milion konvertibilnih maraka za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u BiH za 2016. godinu. Odlukom su odobrena sredstva Brčko distriktu BiH u iznosu 60.000 KM, Republici Srpskoj 313.400 KM za projekte u četiri općine: Lopare, Bijeljina, Kostajnica i Kozarska Dubica te Federaciji BiH 626.600 KM za projekte u Kaknju, Donjem Vakufu, Bugojnu, Kiseljaku, Gračanici, Vitezu i Tuzli.

Komentari: