Vijeće ministara BiH raspravljat će u srijedu o Izvještaju revizije učinka “Nabavka ličnih dokumenata” čiji je predlagač Ured za reviziju institucija BiH, a u kojem stoji da je Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) favorizirala određenog proizvođača i da cijena čipova u ličnim kartama od 8 KM nije realna s obzirom na to da oni koštaju 1,1 euro.

U obrazloženju cijene čipa, koje je dostavila IDDEEA na upit Ureda za reviziju institucija BiH, navodi se da IDDEEA u vrijeme izrade Idejnog projekta nije posjedovala pouzdane informacije o cijenama čipova na tržištu.

U obrazloženju se navodi da IDDEEA nije imala obvezu ni mogućnost raspolagati pouzdanim informacijama, budući da se radi o povjerljivim podacima, a sama cijena ovisi o mnogo faktora.

Raspon cijene koji je IDDEEA koristila u procjeni cijene elektronskog čipa, od 6 do 8 KM, je dobiven na temelju iskustvenih podataka. Procijenjeni raspon cijene govori o potencijalnim mogućnostima da se ostvari više ili manje povoljna cijena tokom pregovora, odnosno o važnosti ispitivanja tržišta.

Promjenom cijene čipa za samo 1 KM, ukupna vrijednost ugovora mijenja se za 5 miliona KM, imajući u vidu da je procijenjena, a kasnije i ugovorena ukupna isporuka pet miliona komada ličnih karata.

U nedostatku informacija o cijenama elektronskog čipa, Ured za reviziju institucija BiH je alternativnim putem došao do podataka o cijenama po kojima su uvezeni elektronski čipovi za potrebe izrade ličnih karata u BiH. Podaci ukazuju da cijena elektronskog čipa po fakturi dobavljača iznosi blizu 1,1 euro, bez ostalih zavisnih troškova uvoza.

Komentari: