Iako je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH podržao ukidanje “bijelog hljeba”, Vijeće ministara BiH u parlamentarnu proceduru uputilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH po kojem bi izabranim zvaničnicima ponovo bilo omogućeno pravo na nezarađene plaće po isteku mandata.

Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izjasnit će se o ovom prijedlogu na sjednici koja je zakazana za 17. mart.

U Prijedlogu Vijeća ministara BiH stoji da izabrane osobe i imenovani zvaničnici, nakon prestanka javne funkcije, imaju pravo na naknadu za produženje radnopravnog statusa dok ne steknu radnopravni status kod drugog subjekta ili ne ispune uslov za penziju, a najduže šest mjeseci počevši od dana prestanka javne dužnosti.

Pod izabranim osobama i imenovanim zvaničnicima podrazumijevaju se članovi Predsjedništva BiH, poslanici i zastupnici u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjedavajući i ministri u Vijeću ministara BiH.

“Naknada ро osnovu navedenom u stavu (1) ovog člana obuhvata osnovnu plaću sa dodatkom za minuli rad i poreze i doprinose i u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast”, stoji u Članu 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Protiv ukidanje “bijelog hljeba” na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH u srijedu bili su poslanici Bariša Čolak (HDZ BiH), Mario Karamatić (HSS) i Zdenka Džambas (HDZ BiH).

160304028.1_mn

Što se tiče otpremnina za odlazak u penziju Prijedlogom Vijeća ministara BiH predviđeno je da zaposleni u instituciji Bosne i Hercegovine ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini svojih šest ostvarenih neto plaća, izuzimajući nagrade, isplaćenih u prethodnih šest mjeseci iii šest prosječnih mjesečnih neto plaća iz prethodne godine u Bosni i Hercegovini, ako je to za njega povoljnije.

Izuzetno od ovog člana, zaposleni u diplomatsko-konzularnim i vojno diplomatskim predstavništvima Bosne i Hercegovine ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini posljednjih šest neto plaća, izuzimajući i nagrade, koje bi, za istu ili sličnu vrstu posla, ostvario u sjedištu Ministarstva vanjskih poslova BiH odnosno sjedištu Ministarstva odbrane BiH ili šest prosječnih mjesečnih neto plaća iz prethodne godine u Bosni i Hercegovini, ako je to za njega povoljnije.

160304028.3_mn “U slučaju razrješenja državnog službenika zbog prekobrojnosti, državni službenik ima pravo na otpremninu u iznosu od šest svojih neto рlaća, izuzimajući nagrade, a državni službenik s radnim stažom od najmanje 15 godina na otpremninu u iznosu od 12 svojih neto plaća, izuzimajući nagrade”, stoji u Prijedlogu.

KOMENTARI:
Loading...