– Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog amandmana na Sporazum o grantu u sklopu državnog programa IPA 2009 za BiH – poboljšanje infrastrukture regionalne osnovne transportne mreže u BiH – željeznički transport između BiH i Evropske investicione banke, s Osnovama za zaključivanje. Na ovaj način omogućava se korištenje neutrošenih sredstava granta u iznosu od jedan milion eura za sanaciju nastalih šteta od katastrofalnih poplava koje su se desile u maju prošle godine i njihovo preusmjeravanje na željezničke dionice koje su najviše pogođene poplavama

Vijeće ministara BiH zadužilo je na današnjoj sjednici Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da pripremi i Vijeću ministara dostavi prijedlog zakona o zabrani izazivanja i širenja nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika mržnje u BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

Time je podržana inicijativa Denisa Bećirovića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, usvojena na 9. sjednici, održanoj 25. marta 2015. godine.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog amandmana na Sporazum o grantu u sklopu državnog programa IPA 2009 za Bosnu i Hercegovinu – poboljšanje infrastrukture regionalne osnovne transportne mreže u BiH – željeznički transport između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB), s Osnovama za zaključivanje.

Na ovaj način omogućava se korištenje neutrošenih sredstava granta u iznosu od jedan milion eura za sanaciju nastalih šteta od katastrofalnih poplava koje su se desile u maju prošle godine i njihovo preusmjeravanje na željezničke dionice koje su najviše pogođene poplavama. Istovremeno, period provedbe Sporazuma produžava se do 1. decembra 2015. godine.

Usvojen je Izvještaj o monitoringu postupaka javnih nabavki za 2014. godinu i zadužena Agencija za javne nabavke BiH da nastavi monitoring postupaka javnih nabavki i redovno jednom godišnje izvještava Odbor Agencije o rezultatima monitoringa, a Vijeće ministara BiH jednom godišnje i po potrebi te da ovaj izvještaj objavi na web stranici. Cilj monitoringa je osiguranje ekonomski opravdanog i racionalnog trošenja javnih sredstava i osiguranje najboljeg mogućeg rezultata po principu razmjene vrijednosti za novac.

U izvještaju se ističe da je ostvaren značajan napredak u izgradnji sistema javnih nabavki, te da su ugovorni organi usvojili značajan broj preporuka iz prethodnih izvještaja o monitoringu postupaka javnih nabavki.

Agencija za javne nabavke u 2014. godini uputila je 582 dopisa ugovornim organima o uočenim nepravilnostima u obavijestima o nabavci, dodjeli ugovora i poništenju postupka. Ugovorni organi su odmah ispravili nepravilnosti u 148 slučajeva, dok je u 79 slučajeva ugovorni organ obrazložio nepravilnosti uočene monitoringom, a 59 organa je odgovorilo da će nepravilnosti otkloniti u narednom periodu. Istovremeno, 12 ugovornih organa je poništilo postupak zbog ukazanih nepravilnosti, dok 248 ugovornih organa nije odgovorilo na nepravilnosti po monitoringu.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo pravde da preduzima aktivnosti na razvijanju zakonskih propisa kojima će se u bh. legislativi dosljedno primjenjivati međunarodne konvencije u vezi sa zaštitom slobode govora i mišljenja.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da sačini cjelovitu Informaciju o stanju i slobodi medija u BiH u svjetlu pojave pritisaka i zastrašivanja medija u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa zaključkom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH od 15.1.2015. godine, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH.

Istovremeno, Vijeće ministara je primilo k znanju Informaciju o pojavama pritisaka i zastrašivanja medija koju je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice sačinilo na osnovu izjašnjenja nadležnih državnih, entitetskih i kantonalnih organa u BiH.

U Informaciji se, između ostalog, navodi da je u periodu od 2006. do 2014. godine Linija za pomoć novinarima registrirala 60 krivičnih slučajeva učinjenih protiv novinara i medija. U korist novinara doneseno je devet pravosnažnih presuda te sedam presuda s isplatom novčane kompenzacije novinarima (200 – 500 KM), kao i dvije krivične presude u korist novinara s naknadom štete (600 -1500 KM), a jedan slučaj okončan je izvinjenjem novinaru koji je bio žrtva napada. U 13 slučajeva nisu provedene istrage ili nedostaju dokazi za postupanje pravosudnih institucija.

KOMENTARI:
Loading...