Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati informaciju o kršenju ustavnog prava Bošnjaka na slobodno korištenje i upotrebu bosanskog jezika u entitetu Republika Srpska.

Na dnevnom redu su predložene informacije o analizi stanja u sportskim savezima BiH te o provedbi strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH za period 2014–2020 godina.

U najavi dnevnog reda je i informacija o učešću BiH u programu Evropske unije “Kreativna Evropa”, s prijedlogom aktivnosti radi povećanja uspješnosti, kao i informacija u vezi sa zahtjevom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period januar–septembar 2016. godine te prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije od Multilateralne agencije za garantiranje investicija (Multilateral Investment Guarantee Agency) – MIGA za investiciju Unikredit S.p.A. Italija u preduzeće Unikredit banku a.d. Banja Luka, također su u najavljenom dnevnom redu.

Na dnevnom redu su i zaključci 12. sjednice Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije povodom usvajanja izvještaja o radu te agencije za period 1. 1.-30. 6. 2016. godine te povodom usvajanja izvještaja o finansijskoj reviziji Agencije za 2015. godinu i razmatranja zahjeva za davanje mišljenja u vezi s dostavom izvještaja o radu Agencije Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

KOMENTARI:
Loading...