Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog sporazuma o zajmu u iznosu 15 miliona eura za projekt Rehabilitacija i modernizacija Pumpno-akumulacijske hidroelektrane “Čapljina”, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora, javlja Fena.

Radi se o sporazumu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar (EP HZHB) (agencija za izvršenje projekta). Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući pet godina grejs perioda.

Cilj je produženje životnog vijeka Pumpno-akumulacijske hidroelektrane “Čapljina”, odnosno zamjena dotrajale opreme i modernizacija postrojenja starog 40 godina, a radi podizanja stepena pouzdanosti i raspoloživosti postrojenja.

Očekuje se povećanje moguće proizvodnje električne energije zbog manjeg broja zastoja uslijed kvarova opreme, zatim povećanje raspoloživosti hidroelektrane za pružanje pomoćnih usluga elektroenergetskom sistemu (EES) BiH i bloku Srbija/Hrvatska/BiH.

Indirektne koristi od ovog projekta imat će lokalna zajednica, kao i svi korisnici EES-a u Bosni i Hercegovini.

ZA REALIZACIJU PROJEKTA ZAŠTITE OD POPLAVA U REPUBLICI SRPSKOJ 19 MILIONA EURA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o finansiranju u iznosu 19 miliona eura za realizaciju Projekta zaštite od poplava u Republici Srpskoj s rokom otplate od 25 godina, uključujući grace period od pet godina.

Sporazum se zaključuje između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (EIB).

Radi se o drugoj fazi realizacije Projekta mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj, u okviru koje će biti nastavljene aktivnosti na izgradnji nasipa u općinama, u cilju značajnog povećanja otpornosti u slučaju poplava u prioritetnim područjima.

Ukupna vrijednost ove faze realizacije Projekta procijenjena je na 41,83 miliona eura. Uz 19 miliona eura kreditnih sredstava od EIB-a, od domaće kontribucije i iz drugih izvora će biti osigurano još 22,08 miliona eura.

Prijedlog ugovora će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika odredi ministra finansija i trezora.

20 MILIONA EURA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE TRAMVAJSKOG SAOBRAĆAJA U KANTONU SARAJEVO

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekt javnog prijevoza Sarajevo, Dio 2) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu 20 miliona eura namijenjenih razvoju infrastrukture tramvajskog saobraćaja u Kantonu Sarajevo.

Sredstva će biti upotrijebljena za sanaciju 19,5 kilometara dugačke dvokolosječne tramvajske pruge u Kantonu Sarajevo, što će doprinijeti poboljšanju javnog prijevoza i pozitivno utjecati na kvalitet zraka i zaštitu okoliša. Očekuje se da će projekt biti završen do 31. decembra 2022. godine.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice.

Prijedlog ugovora će Ministarstvo finansija i trezora uputiti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika odredi ministra finansija i trezora.

PODRŠKA PROJEKTU OBNOVE INFRASTRUKTURE ZA VODOSNABDIJEVANJE U 34 OPĆINE U RS-u

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju (Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj – II) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (EIB) u iznosu 30 miliona eura.

Projekt se odnosi na izgradnju i obnovu infrastrukture za vodosnabdijevanje, otpadne i olujne vode na području 34 općine u Republici Srpskoj, u periodu od 2020. do 2024. godine.

Cilj projekta je osiguranje odgovarajućih usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije za više od 216.000 stanovnika.

KOMENTARI:
Loading...