Usvajenjem Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH penzioneri ovog većeg bh. entiteta konačno mogu odahniti, govori Mehmedalija Rapa, predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH.

Naglašava kako je sada sigurno da ide povećanje penzija za one koji su otišli u penzije do 31. jula 1998. godine sa deset posto i pet posto za one koji su se penzionisali od te godine do kraja 2007. godine.

– Novi Zakon o PIO-u je bolji od starog jer je uveden novi bodovni sistem izračuna penzija. Dakle, iznos penzije isključivo će zavisiti od uplate doprinosa i dužine radnog staža. Znači, onaj ko je imao bolju plaću imat će veću penziju. Ovdje je u zadnje vrijeme Savez samostalnih sindikata BiH pravio neke probleme oko zakona, ali naša poruka je bila i ostaje da se oni bore za prava radnika kako bi kasnije imali i bolje penzije – govori Rapa.

Dodaje kako će sada i Vlada FBiH morati stajati iza isplate penzija.

– Rekao bih da više nema bojazni za nas penzionere da penzije neće biti isplaćene na vrijeme. Ako ne bude dovoljno sredstava za isplatu, po zakonu je Vlada dužna namiriti sredstva da penzije budu isplaćivane svakog petog u mjesecu. Također, po novom zakonu se svakog 15. aprila usklađuju penzije sa rastom troškova života, a što nije postojalo u starom zakonu. Dakle, sada postoji takva odredba i Vlada FBiH je dužna svakog 15. aprila izvršiti usklađivanje penzija sa rastom troškova života i BDP-a (bruto društvenog proizvoda). To se dvoje sabere i podijeli sa dva i dobije se koeficijent povećanja penzija – objašnjava Rapa.

Dodaje kako je u novom zakonu predviđena isplata posmrtnina.

– Omogućeno je da se porodicama umrlog penzionera isplaćuje posmrtnina u iznosu jedne prosječne penzije isplaćene u prethodnom mjesecu. Ona sada iznosi nekih 370 KM. Moram reći kako je najvažnije za nas penzionere to što će se stvoriti jedna sigurnost u isplati penzija, tako da ćemo moći mirnije čekati od mjeseca do mjeseca. Na kraju bih se osvrnuo na rad Vlade FBiH kada je riječ o ovom zakonu. Moram reći da smo imali izvanrednu saradnju sa Ministarstvom rada i socijalne politike, premijerom Fadilom Novalićem koji je uvijek imao vremena za nas i Federalnim Zavodom PIO – rekao je na kraju Rapa.

KOMENTARI:
Loading...