15.1 C
Bosanska Krupa
Četvrtak, 17 Juna, 2021

Ustavni sud odbio apelaciju Miće Jurišića, osuđenog za zločine u Prijedoru

Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaključio je da nije došlo do kršenja prava na pravično suđenje, te odbio kao neosnovanu apelaciju Miće Jurišića, pravosnažno osuđenog na 11 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenog 1992. na području Prijedora, piše Balkanksa istraživačka mreža BiH (BIRN BiH).

Apelaciono vijeće Suda BiH je u novembru 2019. potvrdilo presudu kojom je Jurišić, bivši pripadnik rezervnog sastava milicije Tukovi pri Stanici javne bezbjednosti (SJB) Prijedor, proglašen krivim da je učestvovao u ubistvu Mehmeda Brkića i još jedne osobe u naselju Čarakovo, potom da je učestvovao u ubistvu Ermina Behlića i Muharema Osmanovića, da je pokušao ubiti grupu civila bošnjačke i romske nacionalnosti na koje je pucao dok su bježali, te za nečovječno postupanje i stavljanje noža na vrat petogodišnje djevojčice.

Istom presudom Jurišić je oslobođen po tri tačke optužnice za progon, zlostavljanje i ubistvo.

U obrazloženju prvostepene odluke Sudsko vijeće je navelo kako je utvrđeno da je Jurišić djelo počinio u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske (RS) usmjerenog protiv nesrpskog stanovništva u Rizvanovićima, Hambarinama, Čarakovu i drugim selima i naseljima u okolini Prijedora, znajući za takav napad i da njegove radnje predstavljaju dio tog napada.

Jurišić je krajem 2019. godine Ustavnom sudu podnio apelaciju protiv presuda Državnog suda u kojoj je naveo da mu je prekršeno pravo na pravično suđenje, kao i garancije iz Evropske konvencije, što je Ustavni sud u svojoj odluci odbio.

Ustavni sud je zaključio da nije došlo do povrede prava na Jurišićevo pravedno suđenje jer su redovni sudovi za svoje odluke dali detaljno, jasno i argumentirano obrazloženje u pogledu činjeničnog stanja i primjene materijalnog prava proisteklog iz izvedenih dokaza, uz njihovu pojedinačnu i međusobnu ocjenu, kao i o tome zašto su izveli zaključak da je Jurišić počinio inkriminisane radnje obuhvaćene krivičnim djelom “zločini protiv čovječnosti”, koje mu je stavljeno na teret.

Također, Ustavni sud smatra da je Jurišić imao i odgovarajuće vrijeme za pripremu odbrane i jednaku mogućnost kao i Tužilaštvo da predlaže dokaze.

“Nije ostalo niti jedno nerazjašnjeno pitanje na apelantovu štetu, uz navođenje jasnih i argumentiranih razloga, pri čemu nema elemenata koji bi ukazivali na proizvoljnu primjenu prava, odnosno povredu prava na obrazloženu odluku”, stoji u odluci Ustavnog suda.

Ustavni sud je zaključio i da ne postoji kršenje garancija ustanovljenih članom 7. Evropske konvencije kada su osuda i kazna zasnovane na krivičnom zakonu koji je stupio na snagu nakon izvršenja krivičnog djela, ali je krivično djelo kao takvo bilo propisano međunarodnim pravom koje je bilo na snazi u vrijeme kada je počinjeno krivično djelo iako kao takvo u to vrijeme nije bilo prepoznato važećim domaćim zakonom.

Nakon što Jurišić nije stupio na izdržavanje zatvorske kazne, Sud BiH je izdao naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za njim, o čemu je pisala Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

S Jurišićem je ranije bio optužen i Dragomir Tintor, ali je postupak u odnosu na njega obustavljen zbog smrti optuženog.

Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.

Autor: BIRN BiH

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci