Ustavni sud FBiH donio je odluku kojom je Uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH proglašena neustavnom, a po zahtjevu koji je u junu 2015. godine podnio potpredsjednik FBiH Milan Dunović (DF), piše bh. novinska agencija Patria.

Potpredsjednik FBiH Milan Dunović zadovoljan je odlukom Ustavnog suda FBiH, te ističe kako će se i ubuduće boriti za zakonito donošenje odluka u Vladi F BiH:

– Lično ću podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti kada god uvidim da je Vlada F BiH prekršila Ustav FBiH donošenjem nekog zakona, a što je u skladu sa mojim ustavnim ovlaštenjima i moja moralna obaveza u cilju zaštite građana Federacije BiH.

U ovom trenutku odluka Ustavnog suda FBiH suštinski, nažalost, ništa ne mijenja jer su imenovanja u  javnim preduzećima davno izvršena. Međutim, ova presuda predstavlja moralnu satisfakciju  i dokaz  da je  Zahtjev za ocjenu ustavnosti koji sam podnio bio osnovan, a i to da je Demokratska fronta, kao neko ko je ukazivao na netransparentan i nezakonit rad Vlade FBiH, bila upravu sve vrijeme. I ubuduće ću se nastaviti zalagati za zakonit i transparentan rad svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini – istakao je potpredsjednik FBiH Milan Dunović.

KOMENTARI:
Loading...