Rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi rekao je da u okviru novog aranžmana nisu dogovarani budžetski rezovi, već su se umjesto toga saglasili o ograničavanju potrošnje na plate i naknade zaposlenih u javnom sektoru i postepenom smanjenju velikog broja zaposlenih u javnom sektoru.

“Reforme u javnom sektoru poduprijet će sve ove mjere, kao i duboke fiskalne reforme usmjerene na postizanje veće efikasnosti i transparentnosti. MMF i vlade su se dogovorile da će potrošnja u narednih tri do pet godina rasti sporijim tempom u odnosu na ekonomiju što će dovesti do smanjenja veličine vlade u odnosu na ekonomiju, a oslobodit će resurse za privatni sektor”, rekao je Parodi.

On je za današnji “Glas Srpske” naglasio da vizija koju dijele jeste da privatni sektor preuzme primat u generisanju rasta, što je slučaj u većini zemalja EU.

Parodi je pojasnio da vlasti imaju za cilj smanjiti javni dug koji je u BiH krajem prošle godine iznosio oko 45 posto BDP-a, kroz postepenu fiskalnu konsolidaciju uz istovremeno smanjenje veličine administracije i unapređenje kvaliteta vladine potrošnje.

KOMENTARI:
Loading...