Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u suradnji s Udruženjem žena sudija u BiH organizira okrugli stol o efektima korupcije i neetičkog ponašanja prema ženama. Dogadjaj se organizira u Hotelu Bristol, u Sarajevou, u petak, 27.03., s početkom u 09:30 sati.

Na okruglom stolu će predstavnici insitutcija pravosudnog sektora razgovarati o:

°   Negativnim efektima korupcije na žene kao marginaliziranu grupu,

°   BiH Strategiji za borbu protiv korupcije za period 2015.-2019.,

°   Rodnoj perspektivi kod donošenja strategija i zakona za sprečavanje i borbu protiv korupcije,

°   Budžetu koji se obazire i na rodnost,

°   Prevenciji seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na radnom mjestu (smjernice izdate od Viskog sudskog i tužilačkog vijeća),

°    Profesionalna etika i pravosudna disciplina.

Među govornicima su David Barth, direktor misije USAID/BiH, Adisa Zahiragić, predsjednica Udruženja žena sudija u BiH,  Sead Lisak, Agencija za prevenciju i borbu protiv korupcije, Samra Hadžiabdić-Filipović, Agencija za rodnu ravnopravnost te Arben Murtezić,  Ured disciplinskog tužioca VSTV.

Okrugli sto se organizira pod pokroviteljstvom USAID-ovog Projekta pravosuđa.  To je petogodišnji projekat vrijedan 9,4 miliona dolara s ciljem osiguranja pomoći tužiteljima, sudijama i drugim sudionicima u sektoru pravosuđa kako bi bili funkcionalniji, odgovorniji i djelotvorniji u zadovoljavanju potreba građana BiH. Glavna tri cilja ovog projekta su: unapređenje rada, radnog statusa i nadležnosti tužitelja, povećanje efikasnosti u prvođenju sudskih presuda te jačanje kapaciteta pravosudnih institucija u borbi protiv korupcije.

Do danas je Vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala više od 1,6 milijardi dolara pomoći namijenjene podršci ekonomskom, demokratskom i društvenom napretku BiH.

KOMENTARI:
Loading...