11.2 C
Bosanska Krupa
Subota, 26 Septembra, 2020

Umro 2007., a primao naknadu do 2014., greškom isplaćeno 92.946 KM

- Oglas-

Prema revizorskom izvještaju koje se odnosi na Federalno ministarstvo rada i socijalne zaštite za prošlu godinu, transfer za civilne žrtve rata realiziran je u iznosu od 26,817.032 KM, što u odnosu na odobreni proračun od 26,900.000 KM predstavlja 99,69 posto realizacije, a što je manje za skoro 3 posto u odnosu na raniju godinu, piše Večernji list.

Korisnici prava ostvaruju naknadu u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom. Člankom 59. navedenog zakona uređeno je da “osnovica za obračun novčanih primanja za osobe iz članka 56. ovog zakona iznosi 70 posto od osnovice utvrđene u skladu s federalnim propisima o pravima branitelja i članova njihovih porodica.

Osnovica i mjesečni iznosi novčanih primanja u skladu s ovim zakonom usklađuju se na način kako se vrši usklađivanje novčanih primanja za korisnike prava prema propisima o pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Osnovica za obračun u 2014. godini bila je kao i prethodne godine, 586,15 KM. Realizacija sredstava treba se odvijati prema naputku o načinu isplate novčanih primanja civilnih žrtava rata i o načinu vođenja evidencija o korisnicima prava, kako je to propisano u Službenim novinama FBiH iz 2006. godine. Međutim, navedeni naputak nisu dosljedno primjenjivale općinske službe u dijelu da se sve promjene od utjecaja na ostvarivanje prava korisnika unose u bazu podataka i da se u propisanom roku od 15 dana s dokaznom dokumentacijom dostave nadležnim županijskim organima.

Navedeno je utjecalo na isplatu proračunskih sredstava u iznosu od 63.554 KM korisnicima prava koja su ta prava izgubili. Od navedenog iznosa povrata sredstava, najznačajniji udio imaju Sarajevski kanton s 20.240 KM ili 31,85 posto, Unsko – sanski kanton s 19.110 KM ili 30,08 posto i Tuzlanski s 9589 KM ili 15,09 posto zbog čega revizori nisu mogli potvrditi da je vršen adekvatan nadzor kojim bi se onemogućile neosnovane isplate. Povrat sredstava nije vršen na način da se ista vraćaju u proračun Federacije BiH, već je vršeno umanjenje obveza prema kantonima za tekući mjesec za iznos više isplaćenih sredstava u prethodnom razdoblju. Ovakav način vršenja povrata nije urađen prema propisima koji reguliraju isplate ovih prava.

Također i kod isplate ovih naknada, nakon provjere korisnika u Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH i Ministarstva, nakon slanja popisa korisnika tokom 2014. godine konstatirano je da je za 29 korisnika neosnovano izvršena isplata u iznosu od 106.826 KM. Najveći iznos se odnosi na korisnika iz općine Novo Sarajevo koji je umro 29.11.2007. godine, a do februara 2014. godine istom je neosnovano doznačeno na račun 92.946 KM, 65.810 KM iz federalnog proračuna i 27.136 KM dio koji se odnosi na financiranje od Sarajevski kanton, piše Večernji list.

Isplate iz federalnog proračuna za korisnike koji nisu imali pravo na iste koje su izvršene u iznosu od 106.826 KM evidentirane su na poziciji ‘ostala potraživanja’ u Glavnoj knjizi Ministarstva. S obzirom na podijeljenu nadležnost u socijalnoj politici između FBiH i županija, kao i da je Zakonom o socijalnoj skrbi utvrđeno zajedničko financiranje naknada za civilne žrtve rada između Federacije BiH i županija, nadzorom Ministarstva utvrđeno je da su u 2014. godini određene županije kasnile u isplati naknada, neki su prvo isplaćivali dio koji je uplaćen iz federalnog proračuna, ali nije konstatirano nenamjensko trošenje ovih sredstava. U vrijeme revizije sva kantonalna ministarstva su u potpunosti izvršila isplatu naknada civilnim žrtvama rata za prošlu godinu.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

Kako migranti prelaze granicu Srbije i BiH: Ko ima novca plati krijumčara, a ko nema, gazi Drinu

Ko ima novaca plati krijumčara sa čamcem. A ko nema, pokušava pregaziti Drinu. Ako ih uhvati, BiH-policija ih vraća u rijeku. Reporterka DW-a bila...

Tegeltija: BiH nosi prevelik teret migrantske krize

Predsjedavajući Vijeće ministara Zoran Tegeltija smatra da je potrebno postići konsenzus da se migranti ne mogu nekontrolisano slobodno kretati po gradovima, jer ugoržavaju bezbjednost...

Kazniti sve koji negiraju pravo na maternji jezik i tako krše ljudska prava

Poštivanje upotrebe maternjeg jezika i poštivanje njegova imena u službenoj upotrebi jeste jedna od prioritetnih ustavnih obaveza u državi Bosni i Hercegovini i svako...

Borba koju prolaze mališani oboljeli od raka i njihovi roditelji je duga i teška

Udruženje “Srce za djecu oboljelu od raka” i ove godine obilježava Zlatni septembar – mjesec podizanja svijesti o dječijem raku nizom aktivnosti u mjesecu...

Povezani članci

Kako migranti prelaze granicu Srbije i BiH: Ko ima novca plati krijumčara, a ko nema, gazi Drinu

Ko ima novaca plati krijumčara sa čamcem. A ko nema, pokušava pregaziti Drinu. Ako ih uhvati, BiH-policija ih vraća u rijeku. Reporterka DW-a bila...

Tegeltija: BiH nosi prevelik teret migrantske krize

Predsjedavajući Vijeće ministara Zoran Tegeltija smatra da je potrebno postići konsenzus da se migranti ne mogu nekontrolisano slobodno kretati po gradovima, jer ugoržavaju bezbjednost...

Kazniti sve koji negiraju pravo na maternji jezik i tako krše ljudska prava

Poštivanje upotrebe maternjeg jezika i poštivanje njegova imena u službenoj upotrebi jeste jedna od prioritetnih ustavnih obaveza u državi Bosni i Hercegovini i svako...

Borba koju prolaze mališani oboljeli od raka i njihovi roditelji je duga i teška

Udruženje “Srce za djecu oboljelu od raka” i ove godine obilježava Zlatni septembar – mjesec podizanja svijesti o dječijem raku nizom aktivnosti u mjesecu...