Federaciju BiH u julu 2015. godine posjetilo je 77.829 turista, što je više za 58,2 posto u odnosu na juli 2014. i za 3,1 posto više u odnosu na juni 2015. godine.

Turisti su u julu ostvarili 170. 381 noćenje, što je više za 73,9 posto u odnosu na juli  2014. i za 14,8 posto više u odnosu na juni 2015. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 18,3 posto i 81,7 posto stranih turista, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja je ostvaren u segmentu “Hoteli i sličan smještaj”, sa učešćem od 93,2 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Poljske (15 posto), Turske (8,5 ), Italije (8,4 ),  Hrvatske (5,2 posto).

Broj raspoloživih kreveta u FBiH u julu 2015. godine iznosio je 22.880, što je za 15,4  posto više u odnosu na juli 2014. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta na području Federacije BiH iznosila je 24,1 posto.

KOMENTARI:
Loading...