Prema podacima Službe za poslove sa strancima, u BiH je u 2014. odobreno ukupno 2.176 zahtjeva za odobrenje privremenog boravka na području BiH po osnovu obrazovanja.

Najveći broj ovih zahtjeva odnosi se na studente koji dolaze studirati u BiH.

Broj osoba koje su ostvarile pravo na boravak u BiH po osnovu obrazovanja, a koje nisu studenti (osnovna i srednja škola) je minoran, tako da se može reći da je u BiH prošle godine boravilo blizu 2.176 stranih studenata.

“Od ukupnog broja odobrenih/produženih privremenih boravaka po osnovu obrazovanja u najvećem broju su odobreni/produženi državljanima Turske, Srbije, Hrvatske i Crne Gore”, kažu za Klix.ba iz Službe za poslove sa strancima.

Najveći broj stranih studenata u BiH je iz Turske. Od ukupno 2.176 skoro polovina, odnosno 1.055 osoba kojima je produžen boravak po osnovu obrazovanja dolazi iz Turske.

150715080.2_mn Na drugom mjestu je Srbija (446 odobrenih boravaka), Hrvatska (179), Crna Gora (142), Sjedinjene Američke Države (31)…

Komentari: