U BiH zvanično je oko šest hiljada političkih funkcija, ali nezvanično u praksi ih je više od 25 hiljada. Depolitizaciju javne uprave, Centri civillnih inicijativa vide kao jedini izlaz iz galopirajuće javne potrošnje u zemlji.

Javna je tajna da se da se velika većina ovih funkcija smatra stranačkim, pa stoga iz CCI-ja ističu hitnu reformu javne uprave.

Politička i stranačka imenovanja rukovodilaca i službenika u javnom sketoru, postala su bh svakodnevnica. Rukovodeće i upravljačke funkcije u državnim agencijama i institucijama, politički lideri smatraju izbornim plijenom o čemu javno i trguju, navode iz CCI-ja.

Oko 2.000 osoba politički je imenovano u javnoj upravi na državnom nivou. Toliki je i broj prošlogodišnjih prijava za posao u državnoj službi. Ali, javni konkursi postali su politička farsa, jer se primaju podobni, a ne sposobni. Zakon to i omogućava. Stoga, nevladin sektor poziva na hitne izmjene zakona koje se tiču ove oblasti na svim nivoima i BiH.

KOMENTARI:
Loading...