Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora za zaključivanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji i Protokola o izmjenama i dopunama Protokola o provedbi  ovog sporazuma.

Na ovaj način žele se stvoriti uvjeti za efikasniju primjenu Sporazuma i pratećeg protokola, kojima se omogućava zakonito zapošljavanje bh. državljana u Sloveniji i sprečava neregularna migracija radne snage, a nakon izmjene slovenačkog zakonodavstva u oblasti radnih migracija i rada stranaca. Prijedlog osnova i Protokol će biti dostavljeni Predsjedništvu BiH radi donošenja odluke o pokretanju postupka, a za bh. potpisnika je predložen ministar civilnih poslova. Samo u Tuzlanskom kantonu na evidenciji Službe za zapošljavanje oko 97 hiljada. Provode se brojni projekti čiji je cilj iznalaženje rješenja za te osobe, mnogo je onih koji se odlučuju za zaposlenje van granica Bosne i Hercegovine.

Državna agencija provodi dva takva projekta, od kojih je jedan i zapošljavanje radnika u Sloveniji. U devet mjeseci prošle godine zaposleno je više od 1.900 osoba, a samo tokom oktobra i novembra još je 250 osoba dobilo priliku za rad u ovoj zemlji. Poslodavci u Sloveniji zadovoljni su radnicima iz naše zemlje, a mnogi od njih ostaju na tim poslovima duže vrijeme, kažu u državnoj agenciji. U Sloveniju najčešće odlaze radnici sa srednjom stručnom spremom, a prema broju oglasa, najtraženija zanimanja u Sloveniji, na prvom mjestu su vozači u međunarodnom i domaćem transportu, a nakon toga slijede zanimanja vezana za građevinski sektor varioci, zidari, tesari, hidroizolateri, elektromonteri i druga zanimanja.

KOMENTARI:
Loading...