Federalne institucije i institucije nižih nivoa vlasti u ovom entitetu na osnovu sudskih presuda duguju iznos veći od milijardu KM. Radi se o presudama na tužbe zasnovane na prekršenim pravima budžetskih korisnika iz kolektivnih ugovora.

Pojedinačne tužbe, prema tvrdnjama premijera FBiH Fadila Novalića, dostižu iznose od čak 118.000 KM. S druge strane, advokat Hakija Kurtović tvrdi kako se radi o mnogo manjim iznosima.

– Nema niko ko je dobio taj iznos po ovom osnovu. Moguće je da se radi o presudama na osnovu tužbi nakon smjena sa pozicija, kada ljudi dobiju otkaz, pa sud presudi da se vrate i dobiju naknadu za period u kojem nisu radili. Kada su tužbe po osnovu kolektivnih ugovora u pitanju, najveći iznosi sa kojima sam se ja susretao su oko 10.000 ili 11.000 KM. Ako imate 10.000 KM presudu, onda se kamata tokom pet godina nakupi i to dođe već 16.000 KM. Problem su uglavnom bili neplaćene razlike toplog obroka ili razlike noćnog rada – tvrdi Kurtović.

Bez obzira na visinu pojedinačnih tužbi, njihov akumulirani iznos predstavlja ogromno opterećenje za Vladu FBiH.

– Prema informacijama sa kojima mi raspolažemo, pored oko 50 miliona KM koliko je Vlada FBiH već uplatila, očekujemo u naredne dvije godine dodatnih 100 miliona KM. Na kantonima je taj iznos već oko 600 miliona, a to je samo glavnica. Sa sudskim troškovima i zateznim kamatama taj iznos je negdje oko milijardu KM. Nama je jako nejasno po kojem osnovu sudovi donose takve presude – izjavio je za Faktor Goran Miraščić, savjetnik premijera FBiH.

Visok ukupni iznos tužbi koje su usmjerene ka budžetu FBiH dobija uporište kada se u obzir uzme broj službenika koji su podnijeli te tužbe.

– Sigurno ima više od 6.000 tužbi. Od nekih 7.300 uposlenih, sigurno je 6.000 tužilo, ako ne i više. Najmanje 95 posto namještenika i službenika je tužilo, a uglavnom nisu tužili imenovani i izabrani zvaničnici. Na prste jedne ruke se može nabrojati ko od namještenika i službenika nije tužio – tvrdi Miraščić.

KOMENTARI:
Loading...