Dok se u švicarskom Davosu održava Svjetski ekonomski forum, u Sarajevu je predstavljen izvještaj o konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma za 2015 – 2016, prema kojem je BiH na 111. mjestu od 140 zemalja svijeta, koje su uključene u ovo istraživanje.

Ovo je najlošija pozicija BiH do sada. Prošle godine nije nikako bila uključena u ovaj izvještaj, dok je prije toga bila na 87. i 88. mjestu.

U Akademiji nauka i umjetnosti BiH, koja je zajedno sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu organizovala okrugli sto o temi Izvještaj o konkurentnosti: Refleksije na reformsku agendu, Svjetska banka je prezentirala temeljitu dijagnostičku studiju za BiH.

“BiH je, nažalost, ekonomija koja nije uravnotežena stoga što je uvoz prevelik, izvoz premali, potrošnja prevelika, proizvodnja premala, posebno je preveliki javni sektor, a premali privatni”, kazao je vodeći ekonomista Svjetske banke za trgovinu i kompetitivnost zemalja zapadnog Balkana Wolfgang Fengler.

Prema njegovim riječima, ukoliko bi BiH, poput ostalih zemalja u Evropi, ponovo uravnotežila ekonomiju, ojačala privatni sektor, posebno onaj dio koji se može bolje integrirati sa susjedima i svjetskim tržištem u cjelini, onda bi i BiH postala bogata kao i ostale države Evrope.