Trgovci na pijacama u Federaciji Bosne i Hercegovine od utorka će morati imati registriranu djelatnost, ili neće moći prodavati robu kao do sada.

Nova pravila uglavnom se odnose na one koji su kupovali robu i samo je preprodavali, bez registrirane bilo kakve djelatnosti. Iz Ministarstva trgovine FBiH naveli su da na ovaj način žele smanjiti sivu ekonomiju, kao i suzbiti nelojalnu konkurenciju.

Svi oni koji žele prodavati na nekoj od pijaca u FBiH od sada će morati imati registriran obrt, registraciju poljoprivrednika proizvođača, trgovinsku radnju ili trgovca pojedinca.

Prema novom zakonu, uvedena je mogućnosti obavljanja trgovinske djelatnosti sa statusom trgovca pojedinca, koji će na mjesečnom nivou morati izdvajati blizu 160 KM za PIO i 70 KM za porez na dohodak, kao i novac za vođenje trgovačkih knjiga.

Komentari: