Nakon što se saopćenjem za javnost, a u povodu odluke Međunarodnog suda pravde kojom se praktično odbija aplikacija za reviziju presude u slučaju BiH protiv Srbije, oglasio i Ronny Abraham, predsjednik Suda, nekoliko je ključnih pitanja na koje je Abraham izostavio odgovore. Očito vrlo svjesno.

Naime, predsjednik Suda Abraham u svom saopćenju navodi kako je još prošle godine bh. agent Sakib Softić pismom Registra Suda obaviješten da je “potrebno novo imenovanje pravnog zastupnika u slučaju revizije”.

Nekoliko je ključnih pitanja na koje Međunarodni sud u Hagu i njegov predsjednik Ronny Abraham nisu dali odgovore: Ako je to pismo kojim je Sud poslao Softiću toliko relevantno, zašto ga Registrar uopće nije spomenuo u pismu koje je uputio članovima Predsjedništva 24. februara? I zašto Registar u svom pismu od 24. februara od članova Predsjedništva BiH uopće traži pojašnjenje vezano za Softićev status? Jer, ako je to pismo relevantno, zašto onda Registar nije isto to napisao članovima Predsjedništva u pismu koje im je poslao 24. februara?

Nadalje, zašto se, imajući u vidu prepisku između Registra Suda i Softića, od Predsjedništva uopće tražilo pojašnjenje Softićevog statusa? I konačno zašto Registrar u svom pismu od 24. februara nije postavio slijedeće jednostavno pitanje Predsjedništvu BiH: Da li je Predsjedništvo BiH donijelo odluku da BiH zatraži reviziju Presude od 26. februara 2007. i ako jeste, da li je Predsjedništvo BiH imenovalo Softića za agenta BiH za taj postupak revizije? Zar ne bi bilo logično da je Registrar postavio to jednostavno pitanje, umjesto što je tražio “pojašnjenje”?

Ako je neophodna odluka Predsjedništva o zahtjevu za reviziju, kao što je Sud danas naveo da jeste, zar nije logičan postupak da Sud odmah pita Predsjedništvo ima li te odluke ili nema?

Vrlo je indikativno da Registrar 24. februara nije pitao ima li odluke Predsjedništva o reviziji, niti je pitao ima li odluke o ponovnom imenovanju Softića?

Ništa manje bitna nisu ni sljedeća pitanja: Zašto predsjednik Suda i Registrar nigdje ne navode koja je to odredba Statuta ili Pravila Suda koja nalaže da je potrebna odluka nadležnog organa države o podnošenju zahtjeva za reviziju ili odluka tog organa o ponovnom imenovanju Softića? Odgovor je vrlo jasan: Zato što u Statutu i Pravilima Suda nigdje nema takve odredbe!

Nameće se pitanje čemu onda ona klauzula u posljednjoj rečenici Registrarovog pisma od 24. februara: “Bez prejudiciranja bilo kakve pozicije Suda vezano za tumačenje njegovog Statuta i Pravila kada su u pitanju imenovanja Agenata…”. Čemu ta klauzula ako je jasno da Sud traži novo imenovanje Softića?

Međunarodni sud pravde u Hagu je u ovom slučaju potpuno zanemario vlastiti Statut na koji se niti u jednom momentu ne pozivaju, ni u ranijem pismu Registrara, niti u današnjem saopćenju predsjednika Suda, Francuza Ronnyja Abrahama.

Jedini zaključak koji se nameće je da se radi o političkoj odluci Suda, a ne o pravnoj. Da se Sud, kao što nije, pozvao na vlastite dokumente i propise, mandat agenta Softića ne bi mogao biti odbijen.

 

Faktor.ba

KOMENTARI:
Loading...