11.4 C
Bosanska Krupa
Utorak, 2 Marta, 2021

Stranački “namještenici” – od volontera do inspektora za manje od tri godine!

Republička uprava za inspekcijske poslove posljednjih godina ima praksu da prima na rad volontere radi „osposobljavanja za samostalan rad, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva, bez zasnivanja radnog odnosa“.

Jedan od tih volontera bila je i Vanja Samardžić, diplomirani inženjer šumarstva, koja je u Inspektorat Republike Srpske primljena na rad kao volonter u avgustu 2015. godine, na period od godinu dana.

To je bio početak njenog puta do mjesta inspektora, a kako bi došla do cilja morala je prvo da zasnuje radni odnos.

Volontiranje joj ističe početkom avgusta 2016. godine, a već u oktobru postaje „stručni saradnik za asistenciju inspektorima“ i na tom mjestu ostaje do decembra 2017. godine, vidljivo je iz njene prijave na kasnije raspisani konkurs.

Na koji način je Samardžićeva zaposlena na to radno mjesto portal CAPITAL nije uspio da utvrdi, osim što je to bilo na određeno vrijeme. Nakon što je „skupila“ godinu iskustva, upravo za tu poziciju raspisan je javni konkurs.

Samardžićeva se prijavila, ispunjavala je uslov koji je propisivao da ima godinu dana radnog iskustva. U prijavi na konkurs navela je da ima iskustvo upravo na istoj poziciji i na istim poslovima za koje je konkurs i raspisan.

Na ulaznom intervjuu Samardžićeva je ocijenjena sa 13 od mogućih 15 bodova za poziciju „stručni saradnik za asistenciju inspektorima“ u Sektoru šumarske inspekcije. Na osnovu toga zaposlena je na neodređeno vrijeme u pomenuti Sektor. Kako bi Rješenje o zasnivanju radnog odnosa što prije stupilo na snagu, Samardžićeva se odrekla prava na žalbu (bila je jedini kandidat) i početkom 2018. godine je zaposlena „za stalno“.

Konkurs nije bio raspisan samo za „njeno“ radno mjesto, već i za još 20 upražnjenih radnih mjesta namještenika u Inspektoratu.

Konkurs preko kojeg je zaposlena Samardžićeva i još 20 lica u Inspektorat Srpske tadašnji direktor te institucije Predrag Tomić raspisao je u mostarskom „Dnevnom listu“ i to u vikend izdanju od 9. i 10. decembra 2017. godine.

Tada je slobodnim oglašeno ukupno 21 radno mjesto, od čega se na „stručne saradnike za asistenciju inspektorima“ odnosilo deset pozicija.

Za deset pozicija „stručni saradnik za asistenciju inspektorima“ intervjuisano je 17 kandidata 11. i 12. januara 2018. godine.

Oni koji su ocijenjeni uspješnim zaposleni su u različitim sektorima inspekcije.

Lista uspješnih kandidata:

Uspješni kandidati zaposleni su tako na pozicije da asistiraju inspektorima, a kasnije su raspoređeni na radna mjesta inspektora iako neki od njih nisu ispunjavali uslove za to.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

Povezani članci