Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH (SSS BiH) na današnjoj sjednici odlučio je da odustaje od generalnog štrajka, koji je bio najavljen za 26. januar. Takva odluka uslijedila je nakon što je Vlada FBiH na jučerašnjoj sjednici utvrdila novi prijedlog izmjena Zakona o radu, koji neće ići u hitnu, već redovnu proceduru.

Sindikalci su danas potvrdili da su spremni na socijalni dijalog i nastavak pregovora za potpisivanje općeg i granskih kolektivnih ugovora.

“Juče u poslijepodnevnim satima smo dobili zaključak Vlade Federacije BiH koja nas je informisala u propratnom pismu da su nam poslali ovaj zaključak i da ga smatramo kao odgovor na naše zahjteve, a koji se odnosi na sva tri zahtjeva. Glavni odbor je danas, poslije određenih diskusija i sugestija, zaključio jednoglasno da Glavni odbor zaključkom Vlade FBiH smatra da je realizovan zahtjev SSS BiH i deblokiran proces vezan za kolektivni ugovor”, izjavio je predsjednik SSS BiH Ismet Bajramović.

Selvedin Šatorović, potpredsjednik SSS BiH ranije je kazao da je su zadovoljni odlukom Vlade FBiH da prijedlog izmjena Zakona o radu ne ide u hitnu već redovnu proceduru, jer će Sindikat, kao socijalni partner imati priliku da učestvuje u raspravi o novom Zakonu o radu.

Glavni odbor SSS je također, zaključio da se naredne sedmice hitno održi sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH na kojoj će biti jedna tačka dnevnog reda, a to je potpisivanje kolektivnih ugovora, opšteg i granskih.

“Glavni odbor je donio odluku o privremenom odgađanju generalnog štrajka upozorenja i protesta ispred zgrade Vlade Federacije. Zaključio je da će pratiti i realizaciju ovih zaključaka i na bazi realizacije ovih zaključaka donositi dalje odluke”, naglasio je Bajramović.

Vlada FBiH je u svom odgovoru sindikatu pozvala sve partnere da nastave socijalni dijalog, u cilju postizanja konačnog rješenja po pitanju zaključivanja kolektivnih ugovora i zaštite ekonomske i socijalne politike u FBiH.

Ipak, Glavni odbor SSS BiH danas je odlučio da će Vladi FBiH dati rok do 18. marta za potpisivanje kolektivnog ugovora, a ukoliko se to ne desi, za sve eventualne posljedice bit će odgovorna Vlada FBiH, poručili su sindikalci.

Potpredsjednik SSS BiH Selvedin Šatorović kazao je da je zadovoljan što će Sindikat moći učestvovati u pregovorima o izmjenama i dopunama Zakona o radu, jer imaju brojne zamjerke.

“Nije problem da se u taj tekst uključi ono što jeste i zahtjev Vlade Federacije, a to je da oni budu potpisnici kolektivnih ugovora za preduzeća u većinskom državnom vlasništvu. Nije problem da se, ukoliko je to zahtjev Vlade, ona druga osnovica od 285 KM, koja je i ranije postojala u bivšem kolektivnom ugovoru, potpuno ukine ili se proširi na način da su obavezni uplaćivati poreze i doprinose na puni iznos plata”, naglasio je Šatorović.

KOMENTARI:
Loading...