Danas je u Sarajevu sa radom počela dvodnevna konferencija „ Šutnja preživjelih žrtava seksualnog zlostavljanja-uzroci i posljedice“ koja se realizuje u okviru projekta „Žene žrtve rata- prekid šutnje“, a u organizaciji Udruženja „Žena-žrtva rata“, piše novinska agencija Patria.

Ovaj projekta koji finansira Udruženje Amica iz Freiburga, Njemačka za cilj ima osnažiti žrtve seksualnog zlostavljanja tokom rata i potencijalnih svjedoka u procesu svojedočenja.

U radu konferencije učestvuju eksperti i profesionalnci iz vladinih, međunarodnih i nevladnih organizacija.

Oni će kroz svoja izlaganja, diskusuje i preporuke predočiti ovaj veliki problem i potencijalna rješenja kako bi se prekinula šutnja preživjelih žrtava seksualnog zlostavljanja.

– Cilj projekta je podizanje svjesnosti javnosti i žrtava o ratnim događajima sa programom podrške i zaštite svjedoka. Osobe koje su preživjele silovanje i seksualno zlostavljanje u većini slučajeva osjećaju sram, stid, strah, nerazumijevanje od strane porodice, bliskih osoba i sredine u kojoj žive.

Još uvijek u glavama žrtava odjekuju riječi ratnih zločinaca “ako kome kažeš bit ćeš ubijana ti i tvoja porodica”, a s druge strane zločinac želi izbjeći kaznu.  Njegovi bliski srodnici se ne mogu pomiriti ili priznati činjenicu da je on ubijao ili silovao.

Problem današnje situacije u BiH je strah i odbojnost žrtava rata da se upuste u proces svjedočenja, jer nisu regulisana njihova osnovna prava zaštite, psihološke i zdravstvene podrške, a često je potrebna i finansijska podrška svjedoku u procesu svjedočenja, kazala je u svom obraćanju predsjednica Udruženja Bakira Hasečić.

KOMENTARI:
Loading...